Bekymringsmelding om situasjonen i Bolivia

Søndag 18. oktober er det klart for valg i Bolivia. LAG, SAIH, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, IndustriEnergi Ung, LO Stat, LO Oslo og NTL Sentralforvaltningen er bekymret for situasjonen i landet, som blir stadig mer alvorlig.

Bekymringsbrev til UD, 13.10.20

Situasjonen i Bolivia er svært kritisk og preget av systematisk vold etter valget i oktober 2019. Påstander fra høyresiden mot president Evo Morales om valgfusk ble støttet av USA og OAS, men er siden blitt tilbakevist. Striden om det var et statskupp fortsetter. Den midlertidige regjeringen lovet nyvalg innen tre måneder, men har fått flere utsettelser. Nå er valget satt til 18. oktober. Da militæret ba Morales gå av sa han at «Jeg går av slik at Mesa og Camacho ikke fortsetter å forfølge, bortføre og mishandle mine ministre, fagforeningsledere og familiene deres». Slik ble det ikke. Gjennom hele denne perioden har Morales' tilhengere, ledere og representanter i Kongressen, for parti og for organisasjoner vært forfulgt og arrestert, ‐ og minst 35 drepte og over 800 skadde i løpet av den første måneden etter kuppet. Urfolksledere forteller at rasisme og hatmeldinger igjen er blitt dagligdagse.

Norsk Folkehjelp samarbeider med bla de nasjonale bonde‐ og urfolksorganisasjonene CSUTCB og CNMCIOB-Bartolina Sisa i departementene Cochabamba og Santa Cruz. Organisasjonene forteller i meldinger til oss at kuppmakerne fra i fjor gjør hva de kan for å hindre MAS under valget. De har klart å få utelukket Evo Morales fra Senatsvalget og en frykter at en får utelukket flere, slik som presidentkandidaten Luis Arce. En frykter at dagens regjering vil prøve å stanse en mulig valgseier til MAS bla ved å ikke respektere landsbygdas stemmer, som blir telt opp sist, ved å ikke vente på dem før resultatet blir erklært. Vi er også bekymret for at USA og OAS medvirker i forkant, under og etter valget, i tråd med høyresidens interesser mot MAS. Vold fra ekstremistgrupper mot MAS‐ledere og tilhengere fortsetter. Det øker frykten i befolkningen og kan bidra til lavere valgdeltakelse. Men det bidrar ikke minst til økt polarisering og kan berede grunnen for å sette inn militæret.

Vi ber norske myndigheter å følge utviklingen nøye og bruke sin stemme. Både overfor myndighetene i Bolivia og i internasjonale fora, ikke minst i Sikkerhetsrådet, der Norge allerede har observatørstatus.

Land