Valgvold i Mexico, igjen!

Foto: Armando Simonin, Flickr, CC BY-NC 2.0

Foto: Armando Simonin, Flickr, CC BY-NC 2.0

6. juni var det mellomvalg i Mexico, midtveis i president AMLO sin periode. Det rapporteres om vold og drap i forbindelse med valget, og vi er bekymret over situasjonen.

President Andrés Manuel López Obrador, ofte kjent under forkortelsen AMLO, er midtveis i sin valgte periode og forrige søndag ble det gjennomført mellomvalg. Valgkampen begynte allerede i september i fjor, og har vært preget av uro og vold. Flere medier melder om vold og drap på i alt 89 politikere og kandidater siden september. De fleste har tilhørt opposisjonen. I delstaten Chiapas i sørlige Mexico har lokale medier rapport om drap og vold rettet mot valgfunksjonærer og personer tilhørighet til småbonde- og urfolksorganisasjonen CIOAC. Mens stemmene nå telles opp rundt om i landet håper man at volden i det som blir omtalt som en av voldeligste valgperiodene i Mexico vil roe seg.

Latin-Amerikagruppene i Norge er svært bekymret for den voldelige situasjonen i Mexico, og frykter for en ytterligere innsnevring befolkningens demokratiske rettigheter.

Foto: Armando Simonin, Flickr

Land