Valgkomiteen er i gang!

Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt med å innstille på nye kandidater til de ulike vervene i organisasjonen. Valgkomiteensinnstilling vil bli sendt ut sammen med sakspapirer i forbindelse med Landsmøtet 2023. Årets komite og består av Arthur, Mari og Josefine. Les deres melding til organisasjonen.

Kjære medlemmer!

Vi skal bistå organisasjonen med å finne kandidater til leder, nestleder, kontrollkomiteen, og valgkomité til neste år.

Fordi vi ønsker ha en transparent prosess, så ønsker vi å informere dere om at vi har begynt arbeidet i å innhente erfaring, kunnskap og informasjon om tilstanden i organisasjonen. Vi tar derfor kontakt med personene i de respektive vervene, og folk som ellers sitter med nyttige tanker om hva LAG trenger det neste året. Denne prosessen skal hjelpe oss i å sette kriterier, og skape profiler til fremtidige kandidater for de ulike vervene.

Vi begynner arbeidet tidligere enn vanlig, så vi synes det kunne være fint å fortelle at vi er i gang med denne prosessen. Etter denne prosessen med innsamling av informasjon, går vi i gang med å se etter potensielle kandidater. Dere er velkomne til å sende oss en e-post, hvis dere skulle ha spørsmål eller noe på hjertet :)

Solidarisk hilsen,

Arthur Rebonato Oltramari: arthur_re@yahoo.com.br

Mari Fjordheim Fjermedal: marifjermedal@gmail.com

Josefine Horn: josefinee.horn@gmail.com