Statskupp under utrulling i Guatemala

I Guatemala foregår det en maktkamp fra den korrupte eliten i landet for å beholde makta. Nå frykter vi at vi ser et statskupp utfolde seg foran øynene våre, sier styreleder Larissa Avelar.

– Latin-Amerikagruppene fordømmer de pågående forsøkene av den korrupte eliten for å hindre og aktivt motarbeide fredelig maktovertakelse og demokratiet i Guatemala. Vi krever at guatemalanske myndigheter respekterer demokratiets spilleregler, slipper de politiske fangene fri, og snarest legger til rette for en fredelig maktovertakelse i landet. Det guatemalanske folket avga sin stemme ved valget og det må blir respektert, sier Avelar.


Resumen en español

"El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG) condena los continuos intentos del pacto de los corruptos y el Ministerio Publico de impedir y oponerse activamente a la transición pacífica del poder y la democracia en Guatemala. Exigimos a las autoridades guatemaltecas que respeten las reglas de la democracia, liberen a los presos políticos y faciliten urgentemente la transición pacífica del poder en el país. El pueblo de Guatemala se expresó a través de las urnas y el resultado de las elecciones debe ser respetado.

I løpet av den siste tiden har det vært omfattende forsøk på å omgjøre valgresultatene i presidentvalget i Guatemala. De som står bak kuppforsøkene blir kalt den korrupte eliten (El Pacto de los Coruptos), og er folk fra den tradisjonelle eliten i Guatemala. I august i år tapte eliten valget overraskende til fordel for venstreside-kandidaten Bernardo Arévalo fra partiet Movimiento Semilla.

– I årevis har den korrupte eliten i landet samarbeidet for å få kontroll over viktige statlige stillinger og institusjoner i Guatemala, blant annet riksadvokaten som representerer påtalemyndighetene (Minesterio Publico). Det som utspiller seg nå viser at de i stor grad har lykkes med å ha kontroll over både den lovgivende-, utøvende- og dømmende forsamlingen i statsapparatet, sier Avelar.

Det siste forsøket i rekken handler om at riksadvokatens kontor vil trekke tilbake immuniteten til flere personer, blant annet den valgte presidenten Arévalo og visepresident Karin Herrera for å kunne etterforske dem. I tillegg har riksadvokaten utstedt arrestordre på 27 personer, og flere har også blitt arrestert, blant dem sosiale ledere, politikere og studenter for deltagelse i demonstrasjoner.

Anklagene fra riksadvokaten er knyttet til at Arévalo og Herrera var til stede under en demonstrasjon i fjor hvor studenter i Guatemala okkuperte det offentlige universitetet San Carlos (USAC) for å demonstrere mot en korrupt utnevnelse av en ny rektor, mindre budsjett og dårlig styring på universitet. Okkupasjonen ble opphevet i juni i år, og riksadvokaten sier det har blitt konstatert skader på universitetet for rundt 90 millioner quetzales.

Riksadvokaten mener å ha bevis for at demonstrasjonene var politisk motiverte, og bruker blant annet Youtube som bevis for at visepresidentkandidaten Karin Herrera var til stede under aksjonene for å kunne etterforske henne. Riksadvokaten mener at Arévalo skal ha hatt en rolle i disse demonstrasjonene og bør etterforskes, og derfor ønsker de å oppheve immuniteten hans. Flere land, inkludert Norge og regionale institusjoner som Organisasjonen for Amerikanske stater (OAS) har fordømt handlingene til riksadvokaten og ber om at makthaverne i Guatemala respekterer valgresultatet.

Siden starten av oktober har urfolk i Guatemala tatt til gatene for å demonstrere mot forsøk på statskupp. Hovedveier er blitt blokkert og urfolksledere krever blant annet at nåværende president Giammattei går av. Myndighetene bruker vold mot demonstrantene, og minst en er drept og flere skadede under demonstrasjonene

– Dette er med på å dra Guatemala i en skummelt autoritær retning, og vi frykter for sikkerheten for demonstranter, urfolk, politikere, journalister mm, sier Avelar.

Land