Jillen Njaarke fikk internasjonal støtte for sin kamp mot vindkraft på Øyfjellet

PRESSEMELDING: Under arrangementet «Soptsestimmie: Baajh vaeride årrodh = Land back!» i Bodø den 7. juni, overrakk urfolksorganisasjoner fra Guatemala og Colombia en støtteerklæring til reineiere i Jillen Njaarke Sïjte og deres kamp for å bevare den tradisjonelle reindriften og det samiske kulturlandskapet på Helgeland

Siden mars i år har urfolksorganisasjonene deltatt på en solidaritetsbrigade gjennom Latin-Amerikagruppene (LAG) i Norge for å utveksle erfaringer om tema som matsuverenitet, selv-bestemmelse, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter.

På arrangementet Soptsestimmie deltok også mange urfolksforskere, kunstnere og aktivister fra hele verden. De hadde kommet til Bodø for å delta på NAISA-konferansen, en av verdens største konferanser for urfolksstudier. Samtidig pågikk det en rettssak mellom Jillen Njaarke Sïjte og Øyfjellet Wind i Helgeland Tingrett i Mosjøen. Tingretten skal ta stilling til om vindkraftverket på Øyfjellet bryter med den samiske retten til kulturutøvelse gjennom tradisjonell reindrift.

Gjennom tre dager med historiefortelling, faglige samtaler og kunstneriske bidrag ønsket arrangørene av Soptsestimmie (Elsa Laula Renbergen Instituhte og Bárru Indigenous Academic Collective) formidle kunnskap og forene samisk og internasjonal urfolkskamp. Arrangementet fant sted i den samiske arkitekten og kunstneren Joar Nango’s nomadiske bibliotek Girjegumpi som står utstilt ved Nordlandsmuseet/Bymuseet i Bodø.

I støtteerklæringen skriver de blant annet at «De av oss som er her må fortsette å fordømme overgrepene mot det samiske folk, som er gjort i "utviklingens" eller den "grønne omstillingens" navn, slik at disse krenkelsene ikke blir glemt. Et grønt skifte kan aldri bli bærekraftig hvis det truer liv, menneskerettigheter og landområder».

Erklæringen ble lest opp av Rosa Ixchel Tuyuc, og var signert av:

  • Conavigua - Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Nasjonal koordinator for Guatemalas enker).
  • CNA - Coordinador Nacional Agrario (Det nasjonale bondenettverket)
  • LAG – Latin-Amerikagruppene i Norge.
  • SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond.

Ytterligere organisasjoner og enkeltpersoner sluttet seg til erklæringen etter at den ble lest opp.

Kontaktpersoner:

  • Silje Hvilsom Kvanvik +47 41852691 (Latin-Amerikagruppene i Norge).
  • Eva Maria Fjellheim: +47 91638231 (forsker ved Elsa Laula Renbergs Institutt og arrangør av Soptsestimmie: Baajh vaeride årrodh = Landback).