Latin-Amerikagruppene i Norge

Land i Latin-Amerika

Argentina

Argentina

I forkant av det kommende presidentvalget i Argentina i oktober 2015 står argentinerne foran valget om å starte en ny politisk frigjøring, eller å falle tilbake til sin neoliberale fortid.
Belize

Belize

Belize er det eneste mellomamerikanske landet med historie som britisk koloni og med engelsk som offisielt språk. En uavklart grensestrid med Guatemala som har pågått siden slutten av 1800-tallet har fortsatt ikke funnet sin løsning.
Bolivia

Bolivia

President Evo Morales har blitt gjenvalgt for tredje gang siden Bevegelsen for sosialisme (MAS) kom til makten i 2006, og støtten til MAS er fortsatt enorm. Regjeringen tar fatt på en ny femårsperiode i 2015.
Brasil

Brasil

Brasil er Latin-Amerikas største og verdens syvende største økonomi. Landet huser store delen av Amazonasregnskogen og er dermed et svært viktig land når det kommer til skogbevaring og klimatiltak. Brasil sliter også med en svært skjev jordfordeling og konflikter knyttet til dette. MST, de jordløses bevegelse, en av Latin- Amerikas største sosiale bevegelser jobber aktivt for en folkelig jordreform, tilpasning til et agroøkologisk jordbruk og bedre fordeling av felles ressursene for et mer rettferdig og bærekraftig Brasil.
Chile

Chile

Etter fire år med en høyrekoalisjon og tidvis sterk sosial mobilisering, fikk Chile i mars 2014 en sentrum-venstre regjering under Michelle Bachelet. Den forventes å være mer radikal enn hennes forrige regjering, og må forholde seg til krav fra sosiale bevegelser om skattereform, utdanningsreform og grunnlovsendring.
Colombia

Colombia

Colombia har endret seg mye. En rekke nylige hendelser gjenspeiler endringen som har funnet sted i landet, inkludert fredsavtalene fra 2016 og det sosiale opprøret i 2021. Etter fire år under en høyreorientert regjering i 2022, Colombia konsoliderte en sosial transformasjon med valget av Gustavo Petro som den første venstreorienterte presidenten i landets nyere historie. Du kan lese mer om dette ved å klikke her.
Costa Rica

Costa Rica

En rekke korrupsjonsskandaler og økende misnøye med regjeringens manglende evne til å redusere fattigdommen og de sosiale forskjellene førte til at et nytt parti vant presidentmakten i Costa Rica i 2014.
Cuba

Cuba

Fidel Castros død rystet landet, men ser ikke ut til å endre den pågående reformprosessen betydelig. Parallelt med de ulike meningene om retningen og “rytmen” som denne reformprosessen bør ta, har man sett en gradvis åpning for offentlig debatt og kritikk.
Den dominikanske republikk

Den dominikanske republikk

Turistparadiset Den dominikanske republikk har mange ansikter: fattigdom, korrupsjon, miljøkamp og internasjonale sammensvergelser mot nasjonens sjølråderett.
Ecuador

Ecuador

Med det største flertallet i nasjonalforsamlingen i historien og høy oppslutning i presidentvalget kan Rafael Correa sette i gang en ny utviklingsmodell i den andinske republikken. Fallende oljepriser og sosial konflikt utfordrer allikevel velferdstiltak og reduksjon av sosial ulikhet.
El Salvador

El Salvador

FMLN har fortsatt folkets tillit, det ble bekreftet i seieren i presidentvalget i 2014. Men regjering må tilby løsninger på de store økonomiske og sosiale utfordringene, og ikke minst få bukt med voldsbølgen som herjer landet.
Fransk Guyana

Fransk Guyana

Som et Europas svar på Ville Vesten tilbyr denne franske enklaven i Amazonas et fristed for eventyrlystne og naturelskere. Samtidig er tilknytningen til Frankrike solid forankret, både kulturelt, økonomisk og politisk.
Guatemala

Guatemala

Til tross for historisk folkelig mobilisering gjennom store deler av fjoråret ruller Guatemalas militære, politiske og økonomiske elite videre med et nytt ansikt i presidentpalasset.
Guyana

Guyana

Guyana har siden 2009 utmerket seg for sin innsats i de internasjonale klimaforhandlingene og for skogbevaring. Tvilsomme vannkraftutbygginger, gullgraving og hogst på urfolksterritorier trekker imidlertid suksesshistorien i tvil.
Haiti

Haiti

Haiti er kontrastenes land, en vakker øy i Karibia, fascinerende kultur og verdens første frie svarte republikk. Samtidig er landet først og fremt forbundet med naturkatastrofer, nød og fattigdom, militærdiktatur, en mislykket stat. Det er ikke så rart.
Honduras

Honduras

2010-tallet har vært kuppenes, protestenes og kriminaliseringens tiår. Demokratiet forvitrer, volden eskalerer og militæret trer inn i politikken. I Honduras ulmer en dragkamp om landets ressurser, der eliten trekker det lengste strået.
Jamaica

Jamaica

På tross av store utfordringer beveger Jamaica seg i riktig retning både med tanke på fattigdomsbekjempelse, kriminalitetsbekjempelse og økonomisk vekst.
Mexico

Mexico

Bortføringen av 43 lærerstudenter i Ayotzinapa fikk media til å rette øynene mot Mexico høsten 2014. Tette bånd mellom maktapparatet og kriminelle grupper ble avdekket. Likevel har lite blitt gjort for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet.
Nicaragua

Nicaragua

Sandinistpartiets dominans i nicaraguansk politikk er tilsynelatende uutfordret. Sosiale reformer fører til stor oppslutning rundt president Daniel Ortega. Opposisjonen famler, samtidig som rommet for sivilsamfunn og kritikere til regjeringen snevres inn.
Panama

Panama

Egen skyline, vestlig innvandring og verdens viktigste kanal; Panama skiller seg klart ut blant landene i den mellomamerikanske regionen med sterk økonomisk vekst og bedre sosiale levekår. Men slik har det ikke alltid vært, og heller ikke dagens Panama slipper unna utfordringene vi ellers kjenner fra regionen.
Paraguay

Paraguay

Kuppet mot den progressive presidenten Fernando Lugo førte til at Paraguay ble frosset ut av det regionale samarbeidet i Sør-Amerika. Med valget av Horacio Cartes som ny president er privatisering og regional reintegrering satt høyt på agendaen.
Peru

Peru

Økt satsing på utvinningsindustri har gjort Peru til en av de raskest voksende økonomiene i Latin-Amerika. Samtidig skaper investeringen konflikt på grunn av miljøkonsekvenser og ujevn fordeling av godene.
Surinam

Surinam

Tretti år etter statskuppet i 1980, kom Desirée Bouterse tilbake til makten i Surinam, denne gangen som en demokratisk valgt president. Vil hans løfter om endring kunne opprettholde økonomisk stabilitet og bedre vilkår for folk flest?
Uruguay

Uruguay

Etter tolv år med venstresideregjeringer er Uruguay et sosialpolitisk forbilde i Latin-Amerika. Økonomisk stagnering og uløste utfordringer kan imidlertid skape problemer for videre framgang.
Venezuela

Venezuela

Chávez´ død, voldelige opptøyer, interne konflikter og økonomiske problemer: Den bolivarianske prosessen er inne i sin hittil mest kritiske fase.