Latin-Amerikagruppene i Norge

Land i Latin-Amerika

Foto: Maria Gosse, LAG
Brasil

Brasil

Brasil er verdens 6. største land med et areal på 8 358 140 km2, og en befolkning på 213 millioner. Landet befinner seg øst i Sør-Amerika ved Atlanterhavet, og grenser til Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Fransk Guyana, Guyana og Surinam. Landet ble uavhengig fra Portugal 7. september 1822, det er det som i dag feires som Brasils nasjonaldag. Brasils nåværende grunnlov er fra 5. oktober 1988. Den ble skrevet i overgangsfasen fra det over 20 år lange militærdiktatur og bærer preg av det fortsatt i dag.
Les artikkelen

Fakta:

Hovedstad: Brasília
Offisielle språk: Portugisisk
Myntenhet: Real
Eksportartikler: Transportutstyr, jernmalm, soyabønner, skotøy, kaffe og biler.
Regionale forbindelser: Medlem av CAN (assosiert medlem), Mercosur, CELAC, UNASUR, Union Latina og OASNorske aktører i Brasil:

Brasil er Latin-Amerikas største og verdens syvende største økonomi. Det er mer enn 200 norske selskaper tilstede i landet, på 84 ulike steder i 19 delstater. Olje, gass og maritim sektor utgjør den største andelen av norske investeringer i landet, disse utgjør ca 65% av investeringene. Det har også vært en økt satsing på investeringer i fornybar energi, både sol- og vind, men disse utgjorde bare rundt 5%. De resterende 30% var fordelt mellom jordbruk, kapitalmarkeder, finanssektoren, IT og media (2022). Vil du vite mer om norsk investering i Brasil? Klikk på pilen

Brasil er Norges favorittland for latinamerikanske investeringer. Den norske stat investerer gjennom Statens Pensjon Utland (SPU), investeringsfondet Norfund, eller direkte gjennom statlig og delvis statlige eide selskaper. I tillegg er det over 100 norske selskaper i Brasil. Et av interesseområdene for LAG er å undersøke og forstå virkningene av norske investeringer i landet. Under finner dere saker som LAG har jobbet med i Brasil, men også informasjon fra andre relevante kilder. Avhengig av tilgjengeligheten av data kan dette omfatte nyheter, saker, sivilsamfunnsrapporter og selskapsavsløringer.

Nøkkelkonsepter:

  • Skitten listen: en database opprettet av den brasilianske regjeringen i 2003. Denne avslører tilfeller der mennesker blir reddet fra forhold som anses som tilnærmet likt slaveri. Arbeidsgivere som er involvert i denne forbrytelsen forblir på listen i to år. Hvis de gjør en avtale med regjeringen, står navnet på en "overvåkningsliste" og kan droppes etter et år, dersom forpliktelsene oppfylles. Registeret er brukt til risikoanalyse av offentlige og private investorer og banker. I tillegg er det brasilianske og internasjonale selskaper som unngår å gjøre forretninger med disse selskapene.

Saker knyttet til brasilianske selskaper med investeringer fra oljefondet (SPU)

I dette avsnittet ser vi på selskaper knyttet til miljø- og menneskerettighetsbrudd hvor det finnes investeringene fra Oljefondet. Norske investeringer er ofte lave, men LAG mener de må uansett må gjøres med ansvar for miljø og menneskerettigheter.

I følge 2020-rapporten Complicity in destruction III er oljefondet en av de hyppigste investorene i brasilianske og internasjonale selskaper som er involvert, direkte eller indirekte, i situasjoner knyttet til landkonflikter og brudd på sosio-miljø- og urfolksrettigheter i den brasilianske Amazonas. Konfliktene er knyttet til tre nøkkelsektorer: gruvedrift, agroindustri og energi. Rapporten identifiserer også ni selskaper som bidrar til ødeleggelsen av Amazonas, hvorav Norge har investert i minst fem: Anglo-American, Cosan, Energisa, Ekvatorial Energia og Vale.

I mai 2020 solgte Oljefondet sin eierandel i Vale S.A og siden den gang har selskapet vært på fondets eksklusjonsliste for "alvorlig miljøpåvirkning". Oljefondet investerer fortsatt i Cosan (2,20 %), Energisa (0,11%), og Equatorial Energia (3,41%).

Suzano AS

Suzano AS er et brasiliansk tremasse- og papirselskap med global virksomhet. I Brasil er selskapet tilstede i 16 delstater, og selskapet er også tilstede i Argentina. Suzano AS ble til i 2019 etter sammenslåingen av selskapene Fibria og Suzano Papel e Celulose. Ifølge egne nettsider er Suzano i dag verdens største produsent av cellulose.

Tremasse- og papirindustrien er en av de største industrisektorene i verden, med stor innvirkning på globale skoger de står for 13-15 % av det totale ved forbruket. Eukalyptus er en av de viktigste artene som brukes til tremasse- og papirindustrien. Etter hvert som næringer utvikler seg, øker behovet for eukalyptusforsyning. Oljefondet har investert i flere celluloseproduksjonsselskaper basert på eukalyptusmonokultur i Brasil som Suzano AS. For tiden har oljefondet eierandel en 2,18 prosent eierandel i Suzano AS.

Høsten 2015 gjorde LAG, gjennom brigadeprosjekrer er felt arbeid i den sørligste regionen av delstaten Bahia (en region som domineres av eukalyptusplantasjer). Resultat ble rapporten den grønne ørkenen "våre liv er ikke verdt mer enn dopapir. Med denne rapporten belyser Latin-Amerikagruppene i Norge konsekvensene av eukalyptusnæringen i Brasil.

Rapporten viser at investeringer i Brasil's papirsprodusenter bryter oljefondets etiske retningslinjer i henhold til paragraf 3 punkt c) om alvorlig miljøskade og a) om grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Eukalyptusmonokultur okkuperer store mengder dyrkbar jord, noe som gjør rettferdig fordeling av jord vanskelig og undergraver rettighetene til lokalbefolkningen. Samt bidrar celluloseselskaper til avskoging og påvirker økosystemene alvorlig. Deres eukalyptusplantasjene bruker kjemikalier og flygende plantevernmidler som forgifter mat, vann og dyr. Suzano AS akkumulerer i dag et enormt sosialt og miljømessig ansvar, en historie med brudd og ulovligheter, som et resultat av å ha fremmet en katastrofal modell av store industrielle eukalyptusmonokulturer over mange tiår.

Suzano argumenterer nå for at dens eukalyptusplantasjer bidrar til å bekjempe klimakrisen. Ifølge selskapet omfatter eukalyptusplantasjer et av de største privateide verneområdene i Brasil. På den andre siden hevder miljøvernere at eukalyptusplantasjene ikke klarer å binde karbon på lang sikt, og at eukalyptusmonokulturer for det meste er biologisk golde; mens tradisjonelle nabosamfunn klager over sosiale ulikheter og land grabbing av selskapet.

Den 29. mars 2022 ble det holdt en enestående offentlig høring, der de brasilianske institusjonene lot quilombola-samfunnene vitne om de sosiale, miljømessige, økonomiske og kulturelle konsekvensene de står overfor som et resultat av eukalyptusmonokultur på sørspissen av Bahia. Mer enn 8 tusen mennesker fordømte mangelen på vann, jordens infertilitet, miljøforurensning og brudd på eiendomsrettighetene deres. Også i år overtok urbefolkningsgruppen Pataxó en av Suzano's eukalyptusplantasje, og de ropte selskapet som ansvarlig for den pågående ødeleggelsen av territoriet deres.

Det har gått flere år siden rapporten ble publisert, men oljefondet har fortsatt å investere i den sekoren.

Klikk her for å lese hele rapporten Den grønne ørkenen

Klikk her for å se dokumentar Mata - Skog utan liv

Tilknyttede problemer: miljøødeleggelser, brudd på rettighetene til etniske grupper og til landrettigheter.
Størrelse på investering: 2 824 906 121 NOK (2021)
Sektor: Landbruk og agroindustri, Vareproduksjon og fabrikk

Braskem SA

Braskem SA er et brasiliansk petrokjemisk selskap med hovedkontor i São Paulo. Ifølge egne nettsider er selskapet den største produsenten av termoplastisk harpisk i Amerika og den største produsenten av polypropylene i USA. Braskem har 36 industrianlegg spredt over Brasil, USA, Mexico og Tyskland. Oljefondet har en eierandel på 1,14 prosent.

Siden opprettelsen i 2002 har Braskem utvunnet steinsalt fra mer enn 30 brønner over Maceio i delstaten Alagoas. I mer enn fire tiår har innbyggere i området sett med skrekk på at samfunnet deres har blitt rammet av små jordskjelv forårsaket av underjordisk saltgruvedrift i nærheten. Men situasjonen forverret seg i 2018 da fem distrikter i Maceió ble hardt rammet av et jordskjelv som målte 2,5 på Richters skala. Veier kollapset og avslørte enorme kratere. I midten av 2019 konkluderte offentlige myndigheter i en offisiell studie at kollapsen var assosiert med tiår med steinsaltgruvedrift i Maceió. Braskem var ansvarlig for oppsprekking og destabilisering av 9000 hjem.

Samfunns handlinger sammen med søksmålspress tvang Braskem til å stanse sine utvinningsaktiviteter i Alagoas (Brasils østkyst). Selskapet ble også presset til å rulle ut et program for å kompensere og flytte de over 8000 familiene som bodde i områdene med høyest risiko. Panikken som brøt ut i byen Maceió fikk folk til å forlate hjemmene sine selv om de ikke befant seg i et risikoområde. Noen av de berørte har psykiske lidelser, inkludert angstanfall og depresjon.

Til tross for dette har Braskem ennå ikke fullt ut kompensert Alagoas tragedieofre, og mange klager på at kompensasjonen som tilbys er urettferdig. I 2021 ble lokalsamfunn garantert retten til å saksøke Braskem for en nederlandsk domstol hvor selskapet har sitt europeiske hovedkontor.

Katastrofen i Maceió er en av masse katastrofene som er et resultat av grådigheten til mineralextrativistisk virksomhet i Brasils nyere historie.Tilknyttede problemer: brudd på menneskeretten til tilstrekkelig bolig og miljøskader.
Størrelse på investering: 827 245 512 NOK (2021)
Sektor: Olje og gass, Vareproduksjon og fabrikk

Cosan SA

Cosan SA er et brasiliansk konglomerat som driver hovedsakelig med produskjon av bioetanol, sukker og energi. Konglomeratet eier fire selskaper: Raízen (sukker-, etanol- og bioenergiproduksjon), Compass Gás e Energia, (infrastrukturinvesteringer, distribusjon, markedsføring), Moove (smøremiddelselskap) og Rumo (logistikktjenester jernbanetransport, havnetransport og oppbevaring). Det norske oljefondet har investert i Cosan siden 2018 og har foreløpig en 2,20 prosent andel.

I 1960 Ometto-familien, eiere av Cosan, ble autorisert til å gjennomføre et storstilt landbruksprosjekt kalt Suiá-Missú i Mato Grosso (sentral-vest Brasil). For å gjennomføre dette agroindustrielle prosjektet okkuperte selskapet mellom 800 000 og 1,7 millioner hektar land som historisk sett hadde vært hjemmet til urfolksgruppen Xavante. Disse opprinnelige innbyggerne og grunneierne ble opprinnelig brukt som billig arbeidskraft, men pågående konflikter gjennom utvidelsen av landbruksvirksomheten førte til at Ometto-familien drev Xavante-gruppen bort fra landet.

På 1970-tallet ble Suiá-Missú solgt til den italienske gruppen Liquifarm. Etter press fra miljøverngrupper og i sammenheng med Earth Summit i Rio, gikk bensinselskapet med på å returnere 165 000 hektar jordbruksland til Xavante-folket. Selv om Xavante-samfunnet gjorde forskjellige forsøk på å vende tilbake, ble deres land ikke anerkjent før i 1998. Selv da kunne de ikke returnere på grunn av livstrusler, politisk press og vold. Det var ikke før i 2012 at de første medlemmene av Xavante-gruppen, oppmuntret av en gunstig rettsavgjørelse, returnerte til et område på rundt 15 000 hektar.

I 2017 ble det anlagt et sivilt søksmål av allmenn interesse som ba om erstatning for Xavante-folket som kompensasjon for brudd på menneskerettighetene knyttet til byggingen av Suiá-Missú landbruksprosjekt på urfolks land. De tiltalte i saken er inkludert de ni arvingene til Ometto-familien, som er partnere i Cosan.

Siden okkupasjonen har landet gjennomgått en rask prosess med avskoging. Cosan-gruppen eier ikke lenger land i Xavante urfolksterritoriet, men konsekvensene av forretningsprosjektet er fortsatt tilsted. Xavante folket fortsetter å håndtere invasjoner i landene deres av bønder og det naturlige miljøet ble i stor grad ødelagt.


Arbeidsutnyttelse og sukkermonokultur

En nøkkelsektor i Cosan er sukkermonokulturen, og det er i denne sektoren at selskapet sysselsetter en stor del av sine arbeidere. De fleste av dem jobber midlertidig i stokkskjæringssesongene. Den brasilianske sukkersektoren er en av de med de høyeste nivåene av arbeidsutnyttelse, og Cosan er ikke fremmed for denne dynamikken. Cosan har ved flere anledninger pådratt seg tilfeller av arbeidskraftutnyttelse på grunn av for høy arbeidstid, mangel på drikkevann på arbeidsplassen, mangel på sikkerhetsutstyr, mangel på bad og forsinket utbetaling av lønn, blant annet.

Disse fakta ble bekreftet av det brasilianske arbeidsdepartementet, som i en 2010-evaluering fant at disse situasjonene ble gjentatt i minst 18 Cosan-anlegg. Dette er grunnen til at selskapet ble plassert på "skitnelisten", som lister opp selskaper med slavelignende arbeidsforhold. Etter avtale med myndighetene ble selskapet fjernet fra listen. Syv år senere ble Rumo, et annet selskap i Cosan-gruppen, tvunget til å betale kompensasjon for arbeidstid som nådde 34 timer i døgnet.

Eierkonsentrasjon, sosial konflikt og miljøskade

Raizen, grunnlagt i 2010, er et joint venture mellom Cosan-gruppen og Shell PLC for å produsere etanol fra sukkerrør. Bare ett år senere gikk Raizen i konflikt da den skaffet noe av råvarene til etanol fra bønder som tok seg inn i landene til Guarani-folket i delstaten Mato Grosso do Sul. Etter en kampanje fra Survival International bevegelse og presse fra brasilianske myndigheter, signerte selskapet en landemerkeavtale som gir opp planene om å kjøpe sukkerrør dyrket på urfolksområder.

Landkonsentrasjonen som kreves for sukkerproduksjon påvirker også miljøet. Sukkermonokulturen erstatter matdyrking, og det utvider jordbruksgrensen i områder med miljøvern.

Rubens Ometto Silveira Mello, styreleder i Cosan, ble 2018 verdens første milliardær innen etanolsektoren. Han har også vært den største giveren av den brasilianske politiske kampanjen i 2022.

Tilknyttede problemer: brudd på urfolks rettigheter, landrettigheter, slavearbeid, miljøødeleggelser.
Størrelse på investering:1 400 021 955 NOK (2021)
Sektor: Olje og gass, Landbruk og agroindustri

MRV Engenharia

MRV ble opprettet i 1979 og er i dag det største byggefirmaet i Latin-Amerika og Brasil. Selskapet selger hus og leiligheter i mer enn 160 byer i Brasil. Oljefondet har en eierandel på 1,15 prosent.

MRV har kontinuerlig engasjert seg i arbeidspraksis som ligner på slavearbeid. De første fordømmelsene mot MRVs arbeidsforhold kom frem for elleve år siden, da 63 arbeidere ble reddet fra et sameie eid av selskapet. MRV ble anklaget for nedverdigende arbeidsforhold, som gjeldsbinding handlinger og menneskehandel. Selskapet ble dømt til å betale erstatning og ble satt på den skitten listen i 2012. Når et selskap kommer med på den skitne listen vanskeliggjøres tilgangen på kreditt og statlige midler, og det oppstår begrensninger som kan hindre nye virksomheter.

Rubens Menin, er grunnleggeren MRV Engenharia og CNN Brasils hovedfinansierer. Menin benektet anklagene og la sammen med brasilianske eiendomsutvikleres bransjeforening en konstitusjonell utfordring i Høyesterett om å suspendere slavearbeidets "skitne liste". Menin fikk en gunstig avgjørelse på bare fire dager, og listen ansett som et modellprogram internasjonalt, ble umiddelbart demontert. Til slutt ble den "skitne listen" gjenopplivet, men med mindre ekspansive kriterier, færre navn og reduserte straffer - og MRV var ikke lenger inkludert.

Disse hendelsene har blitt gjentatt i 2013, 2014, 2021 og 2022, og berører omtrent 270 arbeidere. I november 2022 inngikk selskapet endelig en avtale der det lovet å kompensere de berørte arbeiderne.

Tilknyttede problemer: slavearbeid, utnyttelse til arbeid
Størrelse på investering: 105 179 610 NOK (2021)
Sektor: Vareproduksjon og fabrikk

Equatorial Energia SA

Equatorial Energia SA er et holdingselskap som har virksomhet i den brasilianske strømsektoren. Selskapet driver både med strømdistribusjon, overføring, og kommersialisering. Oljefondet har investert i Equatorial Energia siden 2010 og for tiden har en 3,41 prosent eierandel.

Selskapet kom i konflikt med urbefolkningen Akroa-Gamela angående installasjon av kraftledninger i Maranhao, nordøst Brasil. I over fire tiår har denne gruppen søkt avgrensing av sine opprinnelige land. I den konteksten begynte Equatorial Energia i 2014 å bygge en overføringslinje. Akro-Gamela folket krevde suspensjonen for å regulere situasjonen med miljøbyråer. Fire år senere, i 2018, beordret en domstol suspensjon av selskapets arbeid i territoriet på grunn av manglende konsultasjon med lokalsamfunn.

Landkonflikten eksisterte før selskapets transmisjonslinjeprosjekt, men handlingene til Ekvatorial Energia Maranhao bidro til å øke spenningene i regionen. Urfolksgruppen anser at det elektriske overføringsarbeidet truer deres overlevelse, og påvirker vegetasjonen og fiskeområdene. Derfor krever de at forhånds-samtykke gitt på fritt grunnlag garanteres.

I november 2021 Gamela-folket ble overrasket av et fiendtlige inntoget fra selskapets tjenestemenn ledsaget av væpnede menn. Medlemmer av Gamela-samfunnet tok våpnene til folket som hadde kommet inn på deres territorium. Det brasilianske offentlige departementet (MPF) ba det føderale politiet om å sette i gang en politietterforskning av forbrytelser som rasisme, overtredelse og maktmisbruk begått mot urfolk. Etterforskning konkludert med at Gamela tok til våpen som et forebyggende tiltak for å unngå voldsepisoder. De samlede våpnene ble identifisert som tilhørende militærpolitiet, dette avslørte at de som fungerte som privat sikkerhet faktisk var militærpolitimenn kledd i sivile klær og ytet ulovlig tjeneste for selskapet. Undersøkelse konkluderte også med at militærpolitiet hadde arrestert 16 medlemmer av samfunnet uten noen arrestordre, og derfor begikk en forbrytelse. MPF har anlagt et sivilt søksmål for å be om at selskapet stanser utbyggingen av overføringslinjen inntil miljøregulariseringen er fullført, samt til områdets urbefolkning er studert og konsultert.

Tilknyttede problemer: manglede fritt forhåndsinformert samtykke og miljøkonsesjon
Størrelse på investering: 1 234 785 077 NOK (2021)
Sektor: Elektrisk kraftproduksjon

Hidrovias do Brasil

Hidrovias er et selskap med logistikkløsninger som driver med vannveistransport, terminaldrift, kystfart og integrerte logistikktjenester. Oljefondet har en andel på 0,19 prosent i selskapet.

Hidrovias gjennomfører et stor infrastrukturprosjekt med vannkraftdammer og industrielle vannveier langs Tapajos og Jamanxim-elvene, i delstaten Para (del av den brasilianske Amazon). Prosjektet vil koble sammen landbruksproduksjonsområder i delstaten Mato Grosso med Amazonas-elven til et sett med havner i USA, Europa og Asia. Sammenslutningen av Mato Grosso soya- og maisprodusenter (Aprosoja) anslår at kostnadene for å transportere tonnevis av soyabønner vil falle med vannveien.

Folk langs kanalen til Tapajós-elven ble på forhand ikke konsultert på om vannveien, selv om de blir påvirket av den økende strømmen av fartøyer i regionen, i tillegg til å lide relaterte påvirkninger, som økningen i landkonflikter og utvidelse av soyabønnemonokultur. Tapajos vannveier prosjektet har blitt anklagt på grunn av fraværet av en integrert miljøvurdering, samt manglende overholdelse av forhånds-samtykke gitt på fritt grunnlag.

Havnene påvirker Munduruku-urbefolkningen og syv quilombola-samfunn, som både er tradisjonelle elvesamfunn og håndverksgruvearbeidere. Prosjekteffekter vil sannsynligvis påvirke biosfæren, økosystemet og lokale beboere. Ifølge WWF vil de miljømessige og sosiale konsekvensene bli katastrofale hvis alle de planlagte demningene bygges. Anslagsvis 2000 km2 av urbefolkningens territorier vil bli oversvømmet av reservoarer. Den urbefolkede Munduruku-stammen har kjempet utrettelig for å beskytte sine eldgamle land, og rettskamper har pågått i årevis. Demningene ville endre elvens naturlige vannføring, dybde, temperatur, sedimentasjon og oksygennivåer, og ville ødelegge de delikate økosystemene - og true rikdommen av dyreliv - som elven for tiden støtter. Strykene og fossene som kjennetegner Tapajós ville bli ødelagt, fiskeriene ville forsvinne ettersom migrasjonsveiene ble kuttet, og flomslettens fruktbarhet ville falle.


Tilknyttede problemer: miljøødeleggelser, manglede fritt forhåndsinformert samtykke
Størrelse på investering: 8 074 803 NOK (2021)
Sektor: Logistikk

Saker knyttet til Norske selskaper i Brasil

Brasil er et av favorittlandene for norske bedrifter. Det er cirka 80-100 norske bedrifter som opererer i landet. Noen selskaper har forlatt andre latinamerikanske land for å konsentrere sin virksomhet i Brasil. Foreløpig tilsvarer maritime og offshoresektorer 7 % av Norges totale investeringer i landet. Norske selskaper som befinner seg på det nasjonale territoriet investerer også i landbruksnæringen, i kjemiske, finans-, IT-, media- og gruvesektorene. Her presenterer vi problematiske saker relatert til disse virksomhetene.

Om du vil vite om andre selskaper, her finner du en liste med norske selskpaer med virsomhet i Brasil.

Yara Brasil

Yara er et ledende kjemisk selskap med virksomhet over hele verden, med fokus på alt fra gjødselproduksjon til miljøløsninger. Brasil står for en tredjedel av Yaras globale inntekter, noe som gjør det til et av de viktigste markedene. Datterselskap Yara Brasil er helteid av Yara Norge. Selskapet har tre kontorer, fem produksjonsanlegg og 24 egne gjødselblandingsenheter.

I 2014 kjøpte Yara 60 prosent av Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, en brasiliansk fosfatgruver som drive også med produksjon og distribusjon av fosfatgjødsel i sentralt og nordøst i Brasil. Galvani hadde to gruveprosjekter: Santa Quitéria (delstaten Ceará- nordøst Brasil) og Serra do Salitre (delstaten Minas Gerais, sørøst Brasil).

Galvani etablert i 2015 et samarbeid med atomskraftprodusenten Industria Nuclear do Brasil (INB), for å utvinne samtidig fosfat og uran fra Santa Quitéria-gruven. Dette skjedde til tross for at INBs urangruver har en lang oversikt over forurensningsulykker og uenighet i lokalsamfunn. Fosfat er et viktig mineral for produksjon av gjødsel. Santa Quitéria-gruven står overfor risiko forbundet med radioaktivitet, vannmangel, vann- og luftforgiftning og helserelaterte problemer som magesmerter og kreft blant andre. Gruveprosjektet berører mer enn 150 lokaliteter der bønder, urfolk og afro-befolkninger bor. I følge Tabajara-urbefolkning har ingen av disse samfunnene blitt hørt, noe som krenker retten til forhånds-samtykke gitt på fritt grunnlag.

Når Yara kjøpte Galvani i 2014, selskapet forpliktet seg til å støtte Galvanis gruver frem til 2019. Fosfat er et viktig mineral for produksjon av gjødsel. Yara støttet i fem år Galvani's gruveutbyggingsprosjekter for produksjon av kjernefysisk uran.


I 2018 Galvani ble 100% kjøpt av Yara, og Santa Quitéria-gruveprosjekt ble fullstendig kontrollert av et nytt selskap (eig av Galvani-familien). Samt solgte Yara fosfatgruveprosjektet i Serra do Salitre til det russiske selskapet EuroChems i 2022.

I mai i år påpekte representanter for bevegelsen for folkesuverenitet i gruvedrift (MAM) overfor styret for det nasjonale rådet for menneskerettigheter (CNDH) bruddene på menneskerettighetene ved leting av uran i Santa Quitéria. Ifølge MAM var det en risiko for alvorlig trussel mot menneskelige og sosio-miljømessige rettigheter på grunn av innvirkningen på en demning i regionen, haugene med avgangsmasser og potensielle risikoer for menneskers og miljøets helse. Men etter starten av krigen i Ukraina ble uranutvinning i Ceará igjen tillatt av regjeringen, noe som satte befolkningen og miljøet i fare. Små produsenter frykter en mulig radioaktiv lekkasje.

Tilknyttede problemer: miljøødeleggelser, landrettigheter, rettighetene til etniske grupper, forhånds-samtykke gitt på fritt grunnlag.
Sektor: Landbruk og agroindustri, Vareproduksjon og fabrikk

Norsk Hydro Brasil

Norsk Hydro Brasil er fokusert på verdikjeden av alumina. Brasil er ikke bare hovedkilden til det viktige råstoffet bauxitt, men også landet der selskapet har flest ansatte. Blant Norsk Hydro's enheter finnes Alunorte som er verdens største raffineri utenom Kina med en kapasitet på over seks millioner tonn alumina.

Den norske presse skrevet i 2018 om alvorlige problemer pågående Norsk Hydros virksomhet i Brasil. Artikkelen I hydro's bakgård forklarer hvordan aluminiaindustri i Barcarena (nordøst Amazonas) fordrev hundrevis av familier på 1980-tallet, i en kontekst av militærdiktatur. Det var her Alunorte, det største aluminaraffineriet, ble etablert. I 2010 Norsk Hydro overtok Alunorte, med de tilhørende gruver lenger inn i regnskogen som gir råstoff til raffineriet. Siden den gangen raffineriet ble omdøpt til Hydro Alunorte.

Imidlertid avslørte et kraftig regnvær i februar 2018 konsekvensene av Norsk Hydros virksomhet i Brasil. Regnet førte til omfattende oversvømmelser. Det var da ekspertene fant at vannet i området var forurenset med ulike metaller som utgjør en helserisiko for innbyggerne. Forurensningen kan ha sin opprinnelse i industriområdet og vann som slapp ut av Alunorte-rørene med flommene. Norsk Hydro benektet enhver lekkasje.

Dette er ikke det eneste tilfellet der noe slikt skjer. Tidligere hadde Alunorte blitt fordømt av lokalbefolkningen i byen Barcarena på grunn av oversvømmelsen av Murucupi-elven, da det også falt regn på raffineriet. Slammet fra Alunorte-anlegget farget vannet rødt. Selskapet mottok opptil 6000 søksmål knyttet til denne hendelsen. Lokale innbyggere klaget over ødeleggelse av fiske og svekket helse.

Situasjonen er derfor en gjentakelse. I 2018-saken Alunorte Hydro ble anklaget for å ha forgiftet drikkevann, noe som påviket mer enn 100 000 mennesker. Organisasjonen Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia (Cainquiama) sammen med andre brasilianske borgere har reist flere søksmål i Nederland mot Norsk Hydro. Saksøkerne hevder at Hydros fabrikk Alunorte i Barcarena står for farlige utslipp i elven og at det har vært utslipp i elven i minst 20 år.

Latin-Amerika gruppene sendte en delegasjon i henhold til Norsk Alunorte saken og for å bidra til at Norge driver et ansvarlig eierskap. LAG publisert en rapport med alvorlige funn knyttet til Norsk Hydros utvinningsaktiviteter i Pará-staten. Rapporten er basert på møter, intervjuer, og befaring gjort på områder berørt av gruvedrift og annen aktivitet i Barcarena og Belém i perioden 11-19.juni 2018.

Du kan laste ned rapporten her: Latin-Amerikagruppenes delegasjonsreise til Barcarena, Pará-Brasil

Les artikkelen vår: Et lite lokalsamfunn mot Norsk Hydro

Tilknyttede problemer: miljøødeleggelser, landrettigheter, arbeidsrettigheter.
Sektor: Gruvedrift, Vareproduskjon og fabrikk
Sektorer

Aktører

Nyheter fra Brasil:

President Lula nærmer seg Planalto-palasset

Et leserbrev fra Leandro Rodrigues Rocha som er ankommet Brasilia, hovedstaden i Brasil 27. desember 2022 for å være med på innsettelsesseremonien til President Inacio Lula da Silva. Hvilke utfordringer står Brasils nye president ovenfor?
Les mer

En hilsen fra De jordløses bevegelse MST

Den 30. oktober 2022 ble det avholdt presidentvalg i Brasil, folket valgte Luiz Inácio Lula da Silva. Latin-Amerikgagruppene i Norge sendte gratulasjoner til vår samarbeidspartner i Brasil, De jordløses bevegelse, MST. MST har bidratt og aktivt støttet i valgkampen til president Lula. Under kan du lese en hilsen MST har sendt ut til sine venner hvor de beskriver veien videre og MSTs rolle i kampen videre.
Les mer