Latin-Amerikagruppene i Norge

Land i Latin-Amerika

Chile

Chile

Etter fire år med en høyrekoalisjon og tidvis sterk sosial mobilisering, fikk Chile i mars 2014 en sentrum-venstre regjering under Michelle Bachelet. Den forventes å være mer radikal enn hennes forrige regjering, og må forholde seg til krav fra sosiale bevegelser om skattereform, utdanningsreform og grunnlovsendring.
Les artikkelen

Fakta:

Hovedstad: Santiago
Befolkning: 17,65 millioner (2016)
Forventet levealder: 78,8 år (2016)
Spedbarnsdødelighet: 6,7 per 1000 (2016)
BNP per innbygger (PPP): 24 000 US dollar (2016)
Religion: Katolisisme 66,7 %, evangelisme 16,4 %, andre 5,5 % (2012)
Offisielle språk: Spansk
Myntenhet: Chilenske pesos
Eksportartikler: Kobber, frukt, fiskeprodukter, papir og tremasse, kjemikalier og vin.
Regionale forbindelser: Medlem av CAN (assosiert medlem), Mercosur (assosiert medlem), Stillehavsalliansen, CELAC, UNASUR, Union Latina og OASNorske aktører i Chile:

Norge og Chile har begge lange kystlinjer. Shipping og akvakultur er viktige næringer i Chile der Norge en betydningsfull aktør. De norske selskapene Cermaq og Marine Harvest er blant de viktigste aktørene innen fiskeoppdrett i Chile. Norske Statkraft satser på fornybar energi i Chile og er inne i en konfliktfylt prosess for å få bygge vannkraftverk i Mapuchefolkenes hellige område.
Les mer

Saker knyttet til selskaper registrert i Chile

Under kan du lese om saker tilknyttet selskaper som Oljefondet (SPU) har investeringer i.

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) er et tidligere statseid litium-selskap i Chile. Selskapet er blant annet en av hovedaktørene i saltvannsinnsjøene i Atacama ørkenen. Oljefondet (SPU) har investeringer i selskapet som tilsvarer en eierandel på 0.71%.

I 2022 kom det rapporter om juridiske disputter over daværende regjerings avgjørelse om å delvis tillate utvinning av litium til et kinesisk selskap og det chilenske selskapet Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Piñeras regjering frem et nasjonalt og internasjonalt anbud om produksjon av totalt 400 000 tonn med litium, fordelt på 5 kvoter på 80 tonn. To av aktørene som la inn bud var Albemarle Ltda. og SQM. Begge disse selskapene har blitt anklaget for å utnytte de få vannkildene i en av verdens tørreste ørkener. Grunnet større forekomster av litium i området har staten, tross urfolks rettigheter, valgt å gi konsesjoner til det kinesiske BYD og Servicios y Operaciones mineral del Norte.

Chile er et av landene som ligger i Sør-Amerikas litium-triangel (de to andre er Argentina og Bolivia). Litium er et grunnstoff som er nødvendig for overgangen til grønn og fornybar energi, ettersom litium i stor grad brukes i produksjonen av batterier. I Chile tilfaller litiumet staten og etter grunnloven skal leting, utvinning og fortjenester komme staten til gode. Likevel har staten gått med på privat utvinning og fortjenester, og gitt firmaet langsiktige kontrakter, som tross motstand fra Atacameño og Lickanatay urbefolkningene som er direkte berørt av selskapets drift. Det meldes om at SQM ikke har fulgt ILOs 169. konvensjon, hvor urfolket ikke har blitt forhåndsinformert. En studie fra Observatorio Ciudadano konkluderte med at det har blitt begått flere former for menneskerettighetsbrudd, især overfor lickananatay-urfolket. Dette handler blant annet om retten til forhåndskonsultasjon, retten til forhåndssamtykke gitt på fritt og informert grunnlag, retten til selvbestemmelse og prioritering av utvikling, og kanskje viktigst, retten til jord og territorium, samt retten til vann. Dette gjelder som sagt flere urfolk, blant annet quechua og colla utover lickinanatay, ettersom de saltslettene hvor litiumet utvinnes er del av et område befolket av flere urfolk. SQM har en langsiktig kontrakt på utvinning frem til 2030, og virker ikke å ha tatt grep for å hindre ytterligere inngrep.

 • Tilknyttede problemer: miljøødeleggelser, fortrengning ved "utvikling", ekspropriasjon av land, ekspropriasjon av vann, brudd på retten til fritt forhåndsinformert samtykke, brudd på menneskerettigheter
 • Størrelse på investering (2022): 1 612 847 725 NOK
 • Sektor: Gruvedrift

Saker knyttet til selskaper norske selskaper med virksomhet i Chile.

I tilfellene beskrevet nedenfor, er sakene knyttet til selskaper som er registrert i Norge, og opererer i Chile gjennom datterselskaper eller andre prosjekter.

Statkraft

Statkraft kom til Chile i 2014 gjennom selskapet Statkraft Chile. Selskapet driver hovedsakelig utvikling av vannkraft og vindkraft.

I 2015 kjøpte firmaet opp Empresa Eléctrica Pilmaiquén og overtok med dette firmaets prosjekter og kraftanlegg. Disse ligger i det sørlige Chile i regionene Los Lagos og Los Ríos. Statkraft driver vannkraftverket Rucatayo, bygger for tiden vannkraftverket Los Lagos og hadde planer om et tredje vannkraftverk Osorno. Dette ble stanset grunnet protester fra urbefolkningen. I denne delen av Chile holder blant annet urfolket mapuche til. Mapuchene har demonstrert mot utbyggingen av vannkraftverk i elven siden 2009, da de første planene om utbygging ble kjent. Demonstrasjonene har medført at vannkraftverket Osorno ikke har blitt bygget ut, men har foreløpig ikke vunnet frem i tilfellet med Los Lagos. I mapuchenes tro, vil ens sjel etter døden reise fra fjellkjeden til havet på vei til Wenu Mapu (himmelen). Elementene kan forstås gjennom deres kosmovisjon og beskyttes av ngen (naturånder). I elva Pilmaiquén er Kintuantü (kraften som leter etter sola) helt sentral. Ved at elvene utbygges med vannkraftverk blir det spirituelle ved mapuche-kulturen truet.

I mars 2023 ble det skutt med stålhagl og tåregass mot demonstrantene, flere ble alvorlig skadd og én ble sendt til sykehus med alvorlige øye-skader. Det nasjonale instituttet for Menneskerettigheter i Chile (INDH) var til stede med et team, og varslet rettslige skritt for å få avklart om bruken av stålhagl mot demonstrantene er lovlig. Statkraft sier på sin side at de har alle nødvendige tillatelser og lisenser for å starte byggingen. I tillegg til at de har gjennomført egne undersøkelser, etter egne og internasjonale standarder, hva gjelder håndteringen av sosiale og miljømessige konsekvenser. De hevder videre at de i seks år har jobbet md å bygge en åpen dialog med lokalsamfunnene og representative urfolksorganisasjoner. Dog viser ikke deres handlinger at dette kan være tilfellet. Mapuchene krever at Statkraft trekker seg ut av Chile og stopper med krenkelsene av urfolks rettigheter og overgrepene mot lokalbefolkningen og naturen.

 • Tilknyttede problemer: urfolks rettigheter, miljøødeleggelser, landrettigheter
 • Sektor: Elektrisk kraftproduksjon

Yara

Yara er et ledende kjemisk selskap med virksomhet over hele verden, med fokus på alt fra gjødselproduksjon til miljøløsninger. Yara har vært i Chile siden 1996 som Norsk Hydro de begynte med salg og distribusjon av gjødsel. Formelt kan Yaras tilstedeværelse spores tilbake til 2008, etter oppkjøpet av et engelsk firma og deres produksjon av sporstoffer.

Nova Austral

Nova Austral er et norsk eid selskap som driver med lakseoppdrett i Chile. Selskapet er eid av Altor Fund III og Bain Capital. Selskapet opererer i lengst sør i Chile og sier på egne sider at de har bærekraftige forhold for oppdretten, blant annet ved at laksen har tilgang på kaldt vann hele året. I følge dem selv har de vært med å styrke bilde av chilensk industri ved å benytte seg av disse fordelene.


Likevel har Nova Austral i en chilensk miljødomstol mistet lisensen til å drive lakseoppdrett i Patagoinia-området. Dette på grunnlag av miljøhensyn. Selskapet har i en tid hatt sin drift i Alberto de Agostini-nasjonalparken og skulle flytte driften til naturreservatet Kawésqar, helt syd i Patagonia, i regionen Magallanes. Selskapet ville samlokalisere sin allerede eksisterende drift, delvis på bakgrunn av en plan med den chilenske regjeringen om å flytte selskapets 26 konsesjoner ut av naturreservatene. Lokalsamfunn og miljøvernorganisasjoner har over tid presset den chilenske regjeringen til å innrømme at lakseoppdrett ikke er forenelig med bevaringsmålene som tilligger nasjonalpark, herunder Kawésqar-reservatet. Miljødomstolens domfellelse støtter opp under dette standpunktet.


Kawésqar-rservatet er over 2.8 millioner hektar, den nest størst nasjonalparken i Chile, og har vært fokuset for mange miljøverngrupper over de siste årene. Dog er det bare kystområdene som inngår i reservatet, en lavere status enn nasjonalpark hva gjelder beskyttelse. Likevel har reservatet huset 67 konsesjoner for lakseoppdrett. National Geographic gav i 2022 ut en dokumentar kalt "Conoeros: Memoria Viva" om beskyttelsen av kystområdene i Chile, spesielt knyttet til disse områdene. Senere samme år hadde Greenpeace en produksjon, som møtte mye motstand fra lakselobbyen og lakse-industrien. Chiles president Gabriel Boric har tidligere sagt at fisking ikke skal forekomme i beskyttede områder og vurderer sterkt hvorvidt de skal tillate ytterligere ekspansjon av lakseoppdrett i landet.


Nova Austral har siden 2019 vørt gjenstand for større grad av offentlig innsyn og granskning etter falske rapporter om dødstall. Selskapet ble anklaget for disse forholdene og har vært bøtelagt for både de falske rapportene og avfallshåndtering, i tillegg til ytterligere sanksjoner for overproduksjon.

Norske selskaper i Chile

 • AKVA group (Wavemaster, PolarCirkel, Akvasmart, Maritech) - Fusjon av 4 firmaer innen utstyrslevanse til akvakultur
 • Alvestad Marin - Design og utstyr for oppdrettsindustrien
 • AquaGen Chile S.A. - Avlsselskap for atlantisk laks og regnbueørret
 • Aqualine Chile Ltda. - Utstyrsleverandør for oppdrettsindustrien
 • Aquiles Chile Limitada - Leverandør av prekvalifiseringssystemer for forsyningssektorer
 • AVS Chile AS - Forskning (Representanter fra AKVAFORSK, VESO og SINTEF)
 • BAMA - Produksjon, bearbeiding og omsetting av frukt og grønnsaker
 • Barwil Chile S.A. (Barwil Unitor Ships Service) - Skipsfart, leverandør av tjenester og tekniske produkter
 • Cflow Chile S.A. - Utstyr for fiskeindustrien
 • Concept AS (representado en Chile por Importale South America Ltd.)
 • Cryogenetics - Kryokonservering av fiskeembryoer
 • Det Norske Veritas - Klassifikasjon av skip og offshoreinstallasjoner, sertifisering, kvalitets- og miljøsikring
 • DnB NOR Bank ASA - Bank
 • Europharma - Distributør av veterinærprodukter
 • FoodCorp Chile S.A. (Austevoll Seafood ASA) - Fiskeriselskap og produsent av fiske- og skalldyrprodukter
 • Frionordica S.A. (Agent for Aquaterm – Molde og MTK AS - Finnsnes) RSW anlegg og varmepumper til havbruk og fiskerinæring
 • Gearbulk Chile Ltda. - Shipping
 • Haug Aqua Chile Ltda. er nå under OCEA (se lenger ned på lista) - Leverandør av fortøyningssystemer for oppdrettsanlegg
 • Idema Aqua Chile (Nortec Chile) - Produktutvikling, produksjon, salg og service av teknisk utstyr til fiskeoppdrettsnæringen.
 • Intrafish - Webportal for fiske- og oppdrettsindustrien
 • Kongsberg Defense & Aerospace
 • LNS Chile (Leonhard Nilsen & Sønner) - Entreprenørselskap
 • Marine Harvest (tidl. Fjord Seafood Chile Ltda.) - Fiskeoppdrett
 • Mercatus Chile SA (se OCEA Chile)
 • MMC Tendos – Inabi S.A. - Kjøleutstyr
 • Naviera Orca Chile S.A.
 • NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) - Forskning
 • Norchi Aqua Ltda (Sterner AquaTech Chile S.A.)(Agent for Alvestad Marin AS – Brattvåg, Sterner Aqua Group Company og Sterner Fish Group Company – Ski, og Stranda Prolog AS – Kristiansund N) - Teknisk utstyr til fiskeoppdrettsnæringen
 • Norconsult Andina - Leverandør av tverrfaglige ingeniør- og konsulenttjenester
 • Norventure Ltda - konsulenttjenester til bedrifter
 • NYK Sudamerica (Chile) S.A (Saga Forest Carriers Intl.) - Cargo, skipsfart
 • OCEA Chile - Produksjon av fiskeoppdrettsanlegg og teknologi for fiskeoppdrettsindustrien
 • Odfjell Chile Ltda - Maritime tjenester
 • Odfjell Vineyards - Vinproduksjon
 • Orbit Chile S.A. - Kameraovervåkningsutstyr til fiskeoppdrett
 • Pesquera Isla Eden S.A. (Caíano Fish – Haugesund) - Fisk/Shipping etc
 • Pesquera Lota Protein Ltda. (Koppernæs & Sønner) - Fiskemelfabrikk
 • Pharmaq Chile - Salg av vaksiner til oppdrettsnæringen
 • Quioz Latin America Ltda - Skipsfart, navigering
 • Rincón Noruego - Lax
 • RHMultiFeeder Chile S.A - Foringsutstyr til oppdrettsnæringen
 • Robinson Marine Electronics (Kongsberg Maritime) - Salg av hydroakustiske apparater
 • Statkraft Chile - Investeringer i vannkraftprosjekter
 • Storvik S.A. - Fôringssystemer, flåter og annet utstyr for oppdrettsindustrien
 • Terquim S.A. (Odfjell Terminals) - Lagring av kjemiske produkter
 • Triplex Chile Ltda. - Løfte- og håndteringsutstyr til skip, båter og oppdrettsanlegg
 • Western Bulk Chile Ltda. - Shipping
 • Wise Fish (Maritech Chile Ltda) - System for datateknologi i fiskeoppdrett og havbruk

Chilenske agenter/distributører som representerer norske firmaer

 • AZ Ingenieria y Maquinas Ltda. (Agent for Stord Process – Bergen) - Utstyr til fiskeoppdrett
 • B&M Agencia Marítima S.A. (Agent for Western Bulk – Oslo, RS Platou A/S - Oslo, Odfjell Tankers – Bergen, Star Shipping – Bergen, Saga Forest Carriers – Tønsberg) - Marineselskap
 • Cía. Marítima Unitor S.A. (Hans Bugge eier 1/3 av, er agent for Unitor Ships Service ASA – Oslo)
 • Danica Chile (agent for Norac) - Termosystemer
 • E.E.Haugan y Cia. Ltda. (Agent for Scanrope Marine AS – Tønsberg) - Skipshandel
 • Electronic Marine Ltda. (Agent for Jotron – Larvik) - Kommunikasjonsutstyr
 • Eximtec Ltda (agent for Teknotherm – Halden) - Kjøleutstyr
 • Inabi S.A. (Agent for Rapp Hydema – Bodø) - Hydraulisk utstyr
 • Industrias Ceresita S.A. (Agent for Jotun) - Maling
 • Inpromas Ltda. (Agent for Askim Mek Verksted – Ski) - Hydraulisk utstyr
 • Nordycon Ltda. (agent for NAMMO) - Ammunisjon
 • MMC Tendos Chile (Agent for MMC og Optimar)- Maskineri til fiskeindustrien
 • Robinson Marine Electronics S.A. (agent for Kongsberg Marine – Kongsberg, Navico - Lysaker, Nera - Bergen, Robertson – og Simrad - Kongsberg) - Importør, kommunikasjonsutstyr
 • SELEME y Cía Ltda. (Agent for Tomra Systems ASA – Oslo)- Teknologiske løsninger
 • Selmar Ltda. (agent for Olex AS – Trondhjem) - Importør, navigeringsutstyr
 • Unitor Chile Ltda. (er agent for Barwil Unitor Ships Service, Hans Bugge eier ca. 1/3) - Marineselskap, leverandør av tjenester og tekniske produkter


Oljefondets investerienger i Chile (2022):

Aksjer:

 • Aguas Andinas SA
 • Almendral SA
 • AntarChile SA
 • Banco de Chile
 • Banco de Credito e Inversiones SA
 • Besalco SA
 • CAP SA
 • Cencosud SA
 • Cencosud Shopping SA
 • Cia Sud Americana de Vapores SA
 • Coca-Cola Embonor SA
 • Colbun SA
 • Embotelladora Andina SA
 • Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
 • Empresas CMPC SA
 • Empresas Copec SA
 • Enel Americas SA
 • Enel Chile SA
 • Enel Generacion Chile SA
 • Falabella SA
 • Forus SA
 • Hortifrut SA
 • Instituto de Diagnostico SA
 • Inversiones Aguas Metropolitanas SA
 • Inversiones La Construccion SA
 • Itau CorpBanca Chile SA
 • Norte Grande SA
 • Plaza SA
 • Quinenco SA
 • SMU SA
 • SONDA SA
 • Sigdo Koppers SA
 • Sociedad Matriz SAAM SA
 • Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
 • Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA

Rentepapirer:

 • Alfa Desarrollo SpA
 • Colbun SA
 • Corp Nacional del Cobre de Chile
 • Embotelladora Andina SA
 • Empresa de los Ferrocarriles del Estado
 • Government of Chile
 • Transelec SA


Gruveselskaper som opererer i Chile med investeringer fra Oljefondet:

 • Anglo American PLC (UK): har interesser fire kopperutvinningsprosjekter i Chile. Driver prosjektene Los Bronces, El Soldado og Chagres (50.1% eierskap i alle) og har 44% eierskap i Collahuasi-gruven.

Les mer: Om Statkraft i Chile:

https://www.nrk.no/norge/redd-...

http://www.latin-amerikagruppe...

http://fivas.org/frontsak/stor...


Sektorer

Aktører

Nyheter fra Chile:

Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering

I dag var LAG med på innspillsmøte til Stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering med Næringsminister Vestre. Vi snakket om viktigheten av å støtte opp om demokratibygging i land vi handler. At Norge må etableres demokratiske prosesser rundt forhandlinger av handelsavtaler og at norske investeringer i utlandet ikke må gå på bekostning av lokalsamfunn hvor investeringene finner sted. Under kan dere lese hele vårt innspill:
Les mer

Mapuche-søstre i frontlinja mot Olje- og gass-selskaper

For Mapuche-folket er det ingen fred å få når olje og gass-selskaper invaderer deres landområder. Stemmene til kvinner som Josefa og Celinda er sentrale for å forstå hvilke konsekvenser fracking har på det patagoniske steppet i Argentina, hvor det norske Equinor også er tilstede. Søstrene har kjempet og viet sine liv for sitt lokalsamfunn, en kamp som synes å aldri ta slutt - les hva de har å si!
Les mer

Inti-Illimani Historico: 50 år med tidløs musikkhistorie og minner om september i Chile

Den 22. september opptrer den chilenske folkemusikkgruppen Inti-Illimani Histórico i Oslo på Cosmopolite. Gjennom sin musikk har denne gruppen ikke bare samlet og inspirert det chilenske folket, men også mennesker over hele verden. De er en viktig del av både chilensk og latinamerikansk historie. De startet sin musikalske reise for over 50 år siden, men musikken deres er like relevant og gripende i dag.
Les mer