Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Norske interesser

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.