Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Naturressurser

Klarar Haiti seg best sjølv?

Energi basert på solkraft kan bli framtida for Haiti, men står bistanddindustrien i vegen?