Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Arbeidsliv

Opprop for pressefrihet i Mexico

Mexico er et av verdens farligste land for journalister. Journalister blir drept, urettmessig fengslet og utsatt for grove folkerettslige brudd.

Urfolk i Chiapas vil ikke bo i FNs hus

Med støtte fra FN bygger meksikanske myndigheter moderne småbyer til landets fattigste. Fattige urfolk i Chiapas vil ikke bo i dem, skriver Maria Korkunc.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.

Aksjonsveke for Mexico

Meksikanske styresmakter og næringsliv har gjort så store brot på dei faglege rettane at det skaper protest blant fagrørsla på internasjonalt nivå.