Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Naturressurser

Internt fordrevne i Latin-Amerika

Over 38 millioner mennesker er på flukt i eget land på grunn av konflikt eller vold. Langvarig konflikt bidrar i stor grad til det høye tallet, og Colombia er et klart eksempel på dette med over 6 millioner internt fordrevne.

Oljefondet støtter ressursran

Samene har vært et forbilde for urfolk andre steder i verden når det gjelder oppnåelse av selvråderett. I Mexico kjemper Zapatistene fortsatt for dette.

Coca-Colas dehydrering av Chiapas

For zapatistene er jorda og naturressursene kilden til liv, ikke en business, mens for Coca-Cola er naturressurser en forutsetning for business, ikke en menneskerett.

Norsk REDDning i Mexico?

Meksikansk miljø-organisasjon mener den norske støtten til REDD i Chiapas er forkastelig fordi det stadig dokumenteres alvorlige brudd på urfolks rettigheter.