Norges befolkning tjener store penger på en næring som fører til tørke, avskoging og tvangsflytting av urfolk og bønder. Vi mener at våre goder ikke skal gå på bekostning av andres liv og miljø. Vi krever at oljefondet trekker ut alle investeringer i eukalyptusselskapene Fibria og Suzano, samt Veracel gjennom Stora Enso.
Skriv under

Signer kampanjen og fortell våre politikere at vi ikke vil tjene penger på eukalyptusindustrien i Brasil!

I Brasil, i delstaten Bahia, dyrkes eukalyptustrær i plantasjene til Fibria Celulose, Suzano Papel e Celulose og Veracel Celulose, for å lage papir til et europeisk marked. Dette skaper enorme konsekvenser for miljø og lokalbefolkning, og den lokale motstanden er stor.

 • Vann, åkre og jordsmonn tørker ut.
 • Urfolk fratas jorda de har bodd på i generasjoner. ILO-konvensjon 169 blir på ingen måte respektert.
 • Industrien bryter stadig menneskerettighetene og nasjonal lovgivning. 
 • Vann og jordsmonn forgiftes av store mengder sprøytemidler. Sprøytes det fra fly, kan det fraktes til nærliggende landsbyer. 
 • Industrien har bidratt til avskoging av store mengder atlantisk regnskog. Nå er det bare 7 % av den opprinnelige regnskogen igjen i delstaten. 
 • Det biologisk mangfoldet forsvinner og arter utryddes som følge av tørke, avskoging og sprøytemidler. 60 % av Brasils truede arter lever i den atlantiske regnskogen.
 • Industrien legger beslag på enorme arealer med matjord.
 • Plantasjene trenger svært lite arbeidskraft. Bønder og urfolk tvinges vekk fra bygda til slumområder med kriminalitet og fattigdom.
 • Eukalyptus inneholder lettantennelige oljer, noe som skaper daglige branner i områdene rundt plantasjene.

For Norge har dette bevist én ting, penger vokser faktisk på trær.

Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, er vår fremtid og fremtiden til barna våre. Fondet er internasjonalt kjent som det mest åpne og etiske fondet i verden, og ifølge fondets egne retningslinjer skal det ikke investere i selskap eller næringer som driver med systematiske brudd på menneskerettighetene eller alvorlig miljøskade. Likevel ser vi stadig at profitt går foran menneskerettigheter og miljø.

Les rapporten om den grønne ørkenen.

Organisasjonar som stiller seg bak oppropet:

 • Framtiden i våre hender
 • Spire
 • Natur og ungdom
 • Besteforeldrenes Klimaaksjon
 • Attac
 • Fivas
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Changemaker
 • Rødt
 • Rød Ungdom
 • SU
 • Grønn Ungdom
 • KrFU
 • Fian
 • Ungdom for ny Matproduksjon
 • Nei til et uetisk Oljefond
 • AUF

INVESTERINGER

Fibria (tidligere Aracruz)
239 729 407 kroner
Eierandel: 0,37%

Suzano Papel e Celulose
172 834 543 kroner
Eierandel: 0,37%

Stora Enso (Veracel)
3 174 056 766 kroner
Eierandel: 4,99 %