Følg oss på:
Filterer etter:

ALBA-TCP

15. til 17. oktober 2009 vart Det første stormøtet for Rådet av dei Sosiale Rørslene for ALBA-TCP haldt i Cochabamba. Her vart medlemmane av dei sosiale rørslene i Bolivia og fleire andre ALBA-land som Cuba, Ecuador, Nicaragua og Honduras samla for å utarbeide ein felles plattform og politikk for å betre samarbeid mellom grasrota og storpolitikken i ALBA-TCP. Ein kan spørje seg om dette er reell politisk påverknad frå dei sosiale rørslene eller om denne deltakinga berre er eit spel for galleriet for å gje ALBA-TCP eit demokratisk bilete utad.