Drap, sensur og undertrykkelse i Nicaragua

Latin-Amerikagruppene i Norge er bekymret over situasjonen i Nicaragua. Fredag 27. mai sendte vi følgende bekymringsmelding til utenriksministeren. Vi oppfordrer norke myndigheter til å fordømme volden og maktmisbruken utøvd av politiet og andre, mot det nicaraguanske folket som bruker sin grunnlovsfesta rett til å gjennomføre fredelige demonstrasjoner.

18.april startet demonstrasjonene mot regjeringens forslag om pensjonsreform, en reform som rammer vanlige folk. I dagene etter har demonstrasjonene spredt seg til byer som Léon, Matagalpa, Granada og Bluefields. Det som startet som fredelige demonstrasjoner har blitt møtt med vold og maktmisbruk utøvd av politiet og andre. Fram til nå er 30 personer drept. Mange er fortsatt meldt savnet, og dødstallet er forventet å øke. Selv om president Daniel Ortega har trukket tilbake forslaget om pensjonsreformene, er det ventet flere protester.

 

Protestene har synliggjort graden av sensur og undertrykking som utspiller seg i Nicaragua. De siste dagene har flere mediekanaler blitt sensurert og stengt. Under emneknaggene #SOSNicaragua #SOSInss på sosiale medier har informasjon om det som skjer blitt spredd. Studenter blir truet med å miste stipend, studentbolig og studieplass hvis de deltar i demonstrasjonene. Politiet har nektet brannvesenet å slukke branner som har oppstått i kjølvannet av protestene og strømmen har vært borte i lengre perioder. Medisinsk personell har blitt nektet å gi medisinske hjelp til demonstranter.

 

Mye tyder på at demonstrasjonene ikke bare er et uttrykk for misnøye over pensjonsreformen, men systemet i bredere forstand. Demokratiet har blitt svekket de siste årene. Den sandinistiske frigjøringsfronten kontrollerer alle statsinstitusjoner, inkludert høyesterett og valgkommisjonen, samtidig som handlingsrommet for sivilsamfunnet er sterkt begrenset.

 

Vi ber Norge uttrykke bekymring over situasjonen ovenfor nicaraguanske myndigheter og fordømme undertrykkingen av lovlige demonstrasjoner.  

Land