– Ikke gi dem penger!

Aktivister fra en nicaraguansk organisasjon for urfolk og afroetterkommere har en tydelig melding til det internasjonale samfunnet: Unngå å donere penger til nicaraguanske bistandsprosjekter. Flere hundre ideelle organisasjoner blir nå lagt ned, og utenlandske organisasjoner må forlate landet, i en prosess som har akselerert våren 2022.
Anonymisering som sikkerhetstiltak

Redaksjonen kjenner til identiteten til organisasjonen og intervjuobjektene i denne artikkelen, men på grunn av den alvorlige situasjonen i Nicaragua har vi valgt å anonymisere disse av hensyn til deres sikkerhet. Organisasjonen vil bli nevnt som «organisasjonen»

Denne artikkelen ble først publisert i tidsskriftet LatinAmerika #2 2022. Foto over: Naturressurser på den karibiske kysten blir utvunnet og sendt til hovedstaden

Siden 2007 har Daniel Ortega styrt Nicaragua i en totalitær retning. Som følge av protestene fra sivilsamfunnet i 2018 ble denne prosessen ytterligere akselerert av regjeringa. Bare siden april, da jeg intervjuet flere nicaraguanske aktivister fra en organisasjon på Atlanterhavskysten, har nærmere 300 ideelle organisasjoner blitt stengt ned av staten. Dette har blitt gjort ved hjelp av en ny lov som skal regulere ideelle organisasjoner, men som i praksis blir brukt for å kansellere den juridiske statusen deres.

For å unngå å bli stengt velger flere organisasjoner å ikke registrere seg i de offentlige registrene - blant annet organsisasjonen jeg intervjuet, som arbeider med å avdekke overgrep mot urfolk og afroetterkommere.

– Vi har ikke juridisk status som organisasjon, fordi hvis vi hadde hatt det, så ville vi ikke hatt juridisk status lengre, den ville blitt tatt fra oss. Vi ville ha blitt forfulgt, og kanskje hadde noen av oss sittet i fengsel, forteller «Ana», som jobber i media og er aktivist i «organisasjonen».

Verden må få opp øynene

Aktivistene i «organisasjonen»er frustrerte over at det internasjonale samfunnet ikke ser ut til å få med seg det som foregår i Nicaragua. «Luís», et annet medlem i «organisasjonen», forteller:

– Da jeg ble med så følte jeg at jeg var en del av en familie. Sammen så vi at alle territoriene i hele Nicaragua sliter med det samme, å få verden til å se hva som virkelig skjer her. Det er en av grunnene til at regjeringa stengte alle de organisasjonene.

Frustrasjonen til aktivistene er til å ta og føle på. «Luís» har lite til overs for Ortega-regimet:

– I går så kastet Ortega ut OAS (Organisasjonen av amerikanske stater, red.anm.), den dumme jævelen – beklager språket.

Regjeringa har også gått hardt ut mot utdanningssektoren, og stengt flere universiteter og skoler. Ifølge «Luís» er dette dypt problematisk for fremtiden til nicaraguanere. Et eksempel på dette er Wawashang-skolen, en yrkes- og landbruksskole for ungdom på den karibiske kysten som har blitt støttet av SAIH gjennom mange år. Den var en viktig arena for minoritetsungdom i Nicaragua. I mars 2022 var det slutt.

– De stengte Wawashang som utdannet ungdom, urfolk, afroetterkommere, men også mestiser, de ga folket en utdanning og fikk dem til å bli lærere. Se for deg denne karibiske kysten uten Fadcanic (red. anm. se boks under), hvor ville vi vært i dag? Jeg kjenner på mye frykt, men det som kommer til å skje, kommer til å skje, og jeg kommer ikke til å gi opp. Jeg ønsker at det skal bli bedre for de unge.

Aktivistene mener at det internasjonale samfunnet har hengt seg opp i Nicaraguas fortid, og ikke tar inn over seg endringene i sandinistenes politikk. «Ana» har jobbet med menneskerettigheter i flere tiår og forteller:

– Nicaragua ble kjent for en revolusjon og det gjorde inntrykk, men mange mennesker utenfor landet vet ikke hva vi går gjennom nå. Vi må dekonstruere bildet verden har av Nicaragua, fordi folk tror fortsatt ikke på at det som skjer er ekte. Man må være i landet for å se det skje. Ofte når det skjer noe, prøver de som støtter regjeringa å finne ei unnskyldning og sier, «folk blir ikke angrepet, det er ikke noe angrep, det er bare folk som vil ødelegge» – og det er ikke sant.

Flere sier også at regjeringa avvikler organisasjonene slik at de blir den eneste tilbyderen av sosiale goder - men uten å faktisk tilby sosiale tjenester eller infrastruktur. «Ana» fortsetter:

– Det var bra på 80-tallet da bistanden kom inn, og på 90-tallet så kom alle NGO-ene inn og støttet Nicaragua. Regjeringa har nå fjernet disse organisasjonene. Hvorfor? Fordi det ikke var de som håndterte bistandsmidlene. Nå har de stengt flere institusjoner og NGOer, og har stjålet bygningene og sakene deres. Hvem står vi overfor? Er det en mafia? Ikke gi dem penger!

Kokospalmer og bananplanter på en kreol-gård på Rocky Point, Nicaraguas karibiske kyst.

«I 2018 var det mye som skjedde, de inviterte meg til å komme på besøk til den regionale regjeringen, men jeg ble rådet til å ikke dra, i tilfelle det skjedde noe med meg og de fikk det til å se ut som en ulykke.»

«Luís»

Bistand finansierer er korrupt system

Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre? «Ana» mener at andre land er for vennlige mot Nicaragua.

– De behandler dem som vanlige folk, det er ikke vanlige folk, de er ondskapsfulle. Så du må legge diplomatiet til side og si det rett ut: Du er korrupt, du er en tyv, du kan ikke styre slik. Det er folkets menneskerettigheter. Hvordan kan du fortsette å være høflig og diplomatisk mot en person som forbanner deg? Problemet er at diplomati ikke fungerer.

Hun forklarer videre at pengene styrker det totalitære regimet.

– De prøver å kontrollere alle ressursene, sosiale goder, de kontrollerer alt. Vi kommer til å gå tilbake til 80-tallet fordi de kommer til å kontrollere hvor mye mat du kan spise. Sult og hungersnød kommer til å skje igjen, og folk kommer til å forlate landet på ny. Så ikke gi dem penger, fordi de trenger pengene, og uten pengene kan systemet kollapse.

«María» har vært med siden oppstarten av «organisasjonen» i 2015:

– Det er nå vi stiller spørsmål til disse internasjonale instansene, for eksempel FN. Hvis de ble skapt for å forsvare demokrati og menneskerettigheter, hva skjer med dette landet? Regjeringa vil ikke ha noe å gjøre med demokrati, de liker ikke demokrati. De vil ha total kontroll over folket. Instansene bare tillater at Nicaragua hele tiden bryter menneskerettighetene og demokratiet, og gjør ingenting. Og det blir verre hver gang. Når regjeringa kan kaste ut organisasjoner og ta dokumentene deres uten represalier, beviser de for sine egne at de er sjefen. Så hvor er sikkerheten vår idag? Det er frykten vår idag.

Ikke gi dem penger!

«Ana» kommer med en klar beskjed til Norge og det internasjonale samfunnet:

– Det grønne klimafondet (El Fondo Verde para el Clima) fikk 116 millioner dollar, og dette prosjektet har ikke blitt konsultert med noen. Ingen av pengene går til beskyttelse av områdene Indio Maíz eller Bosawás, de går til det korrupte systemet deres. Ikke gi dem penger! Ikke godta disse prosjektene! Til syvende og sist så kommer det ikke til vår fordel. De bruker landet for å motta midler, men midlene går ikke til folket og landet. Ikke godta noen prosjekter, verken grønne klimafond, eller FNfond, ingenting! Tross alt, så sulter vi fortsatt. Vi lever ikke fordi staten sørger for oss. Det gjør de ikke. De tar til og med bort jobben til folk, de stenger universiteter. De bidrar ikke til å utvikle landet, de bidrar til å ta oss ned til et totalitært system, og til sult.

«María» fortsetter:

– Regjeringa tror at de bor på en øy, og at de kan gjøre hva de vil med befolkninga akkurat som de vil. De respekterer ingen lover, verken internasjonale eller sine egne lover.

Om Fadcanic

Fadcanic er tidligere samarbeidspartner i LAGs brigadeprosjekt, red.anm. Organisasjonen tilbød gratis utdanning til ungdommer fra marginaliserte familier på Atlanterhavskysten i Nicaragua. Fadcanics utdanningstilbud gikk fra grunnskole til yrkesutdanning i landbruk, skogforvaltning og miljø. (organisasjonen er blitt stengt av myndighetene).

Sunniva Johansen
Solidaritetsbrigadist på Nicaraguas karibiske kyst i 2013, og tilbake på besøk i april 2022.
Land