Brigadeprosjektet søker nyestyremedlemmer

Gjennom Brigadeprosjektet skal LAG bidra til solidaritet i praksis gjennom tilstedeværelse hos og utveksling av kunnskap med og mellom grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, samt til å styrke oppslutningen om politiske og strukturelle endringer i Latin-Amerika gjennom informasjonsarbeid i Norge og i Latin-Amerika.

Brigadestyret har forvaltningsansvaret for Brigadeprosjektet på vegne av LAG. Vi samarbeider med grasrotorganisasjonene MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - De jordløses bevegelse) i Brasil, det nasjonale bondenettverket CNA (Coordinador Nacional Agrario) i Colombia, samt Conavigua (Coordinadora Nacional De Viuadas De Guatemala - Den nasjonale koordineringen av enker i Guatemala) og i Guatemala. Styret søker deg som brenner for Latin-Amerika og som har tid og lyst til å være med å forme prosjektet framover.

I 2024 reiser brigaden til Brasil, og styremedlemmer vil ha spesielt ansvar for å følge opp de ulike brigadeprosjektene, samarbeid med våre partnere i Latin-Amerika, følge opp de ansatte og forvalte Norec-prosjektet.

Brigadestyret møtes en tirsdag i måneden på Solidaritetshuset på Tøyen.

Lurer du på noe? Spørsmål kan rettes til styreleder Tuva Sætre Ressem på 900 23 747. Er du interessert i å bli med? Send en et par ord om din motivasjon på e-post til tsressem@gmail.com.

Tags