Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Brigade
Brigade

Intervju med LAG-brigadist Erick Evelio Salazar Chex

Erick Evelio Salazar Chex er brigadist i Colombia gjennom brigadeprosjektet. Gjennom dette intervjuet vil vi ha mulighet til å bli bedre kjent med Eric hva han driver med og hvorfor han engasjerer seg i CONAVIGUA.
Brigade

Å være kvinnelig bonde og brigadist i Latin-Amerikagruppene i Norge

Å komme til Norge har medført mange endringer som språk, tidssone, klima, mat osv. Alt dette har imidlertid ført til at jeg har fått nye personlige og organisatoriske lærdommer.
Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Bridage, Media

De jordløses kamp for framtida

Fire solidaritetsbrigadister fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har reist til Brasil for å lære av og jobbe med De jordløses bevegelse (MST) i seks måneder. Dette er et reisebrev fra brigaden.
Brigade

Reisebrev fra brigaden!

Et innblikk i brigadelivet til Nord-sørbrigaden i Brasil
Media

Flommen som kan bli en høyrebølge

Mens klimakatastrofa herjer i Brasil, fisker ytre høyre i rørt flomvann. Agnet er falske nyheter.
Foto: Foto: CNA, kopi fra Nationen

Foto: Foto: CNA, kopi fra Nationen

Media

Når retten til jord blir farlig

Å være småbruker i et land med pågående væpnede konflikter og dype sosiale forskjeller, er en balansekunst. Småbrukere kjemper en tøff kamp for retten til jorda mot store jordeiere som monopoliserer jordbruksområdene. Dette er en kamp som kan koste dem jordstykket – eller livet.

Møt sørbrigadistene!

Roxana og Rosa Ixchel skal være i Norge i seks måneder for å jobbe med matsuverenitet, internasjonal solidaritet og politisk skolering. Bli litt bedre kjent med aktivistene som skal være på solidaritetsbrigade med LAG her.

Solidaritetsbrigadene starter igjen

Solidaritetsbrigadene har fått godkjent søknad hos Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) til å drive prosjektet i 2024 og 2025. Vi starter mobilisering og rekrutteringsprosesser omgående.

Innspill til Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet 2024

LAG har ytret en anbefaling til utenrikskomiteen om at de i statsbudsjettet for 2024 øker bevilgningene til Norecs utvekslingsprosjekt. Hvor brigadeprosjektet i mange år har fått sin støtte.