CNA fyller 26 år!

Jubileumsuttalelse fra Coordinador Nacional Agrario i Colombia, LAGs samarbeidspartner

For 26 år siden sådde vi flagget vårt, fant toner til kampsangene våre og ropte våre kamprop som Coordinador Nacional Agrario (CAN). Likevel er våre røtter like dype som ideene våre. Siden forrige århundre, har vi kjempet for småbønders permanente rett til jord og et anstendig liv. Staten har besvart våre kamper med vold og undertrykkelse. I dag brukes også juridisk korrupsjon som et virkemiddel for å opprettholde den skjeve jordfordelinga til fordel for eliten i Colombia.

Våre 26 år er synonymt med motstand, samhold og kampen for folkets ambisjoner. Det er eksempler på frihet. 26 år i kamp har betydd døden for flere titall av våre ledere, men det har også løftet kallet for fellesskap og mobilisering. Vårt budskap er klart: vi gir ikke etter for trusler, for de som ønsker å stilne våre stemmer eller for de som vil at vi glemmer vår historie. Vi lar ikke gatene demobiliseres uten å ha funnet en løsning som stopper konsentrasjonen av jord på de rikes hender og lar bøndene i Colombia delta i å skape nye reformer som sikrer retten til jord.

For å løse deler av denne jordkonflikten trenger vi en omfattende, folkelig jordbruksreform med hovedfokus på matsuverenitet, en økonomi som avkommersialiserer jorden og hindrer maktkonsentrasjon. Jordreformen må fremme overgang til agroøkologisk matproduksjon, bevare biomangfold, hindre utnyttelse og uttømming av fellesressurser, og at ulike former for selvstyre og medbestemmelse over land respekteres, sammen med andre nødvendige virkemidler som sørger for et verdig liv.

Denne striden utkjempes i dag i Colombia midt i en usikkerhet for det colombianske folk, fordi den politiske konjunkturen ytterligere polariserer bøndene. Noen organisasjoner er sikre på at dagens regjering kan gjennomføre de reformene vi foreslår, da dette er en progressiv regjering. Andre tror striden må vinnes i gatene gjennom oppbygning av autonome institusjoner som fremmer folkelig makt og lederskap. Det som er sikkert at én regjeringsperiode ikke er nok for å oppfylle det colombianske folkets behov. Vi kan ikke glemme at makta i dag fremdeles ligger hos det gjerrige oligarkiet.

For forsvaret og gjenopprettelsen av det colombianske bondelandet, det verdige liv og folkelig suverenitet!

Land