Møt sørbrigadistene!

Roxana og Rosa Ixchel skal være i Norge i seks måneder for å jobbe med matsuverenitet, internasjonal solidaritet og politisk skolering. Bli litt bedre kjent med aktivistene som skal være på solidaritetsbrigade med LAG her.


Temaet for årets brigader er matsuverenitet og forståelsen av hvordan det globale matsystemet fungerer og påvirker folk, urfolk og bønder både i Latin-Amerika og Norge. Det er et bredt tema som åpner for å snakke om matsuverenitet på mange måter, enten det er gjennom handelsavtaler, norske investeringer, agroøkologiske produksjonsmetoder, menneskerettigheter eller jordrettigheter.

Brigadistene skal både dele av sine erfaringer i Norge, men også bli kjent med ulike norske kamper og måter å organisere seg på. De kommer til å holde ulike foredrag og delta på ulike arrangementer i Norge det neste halvåret. I tillegg skal de på gårdsopphold for å bli kjent med hvordan det norske landbruket fungere.

Roxana Ortiz – Coordinador Nacional Agrario (CNA), Colombia

CNA er en bondeorganisasjon, bestående av kvinner og menn, fiskere, gruvearbeidere og jordbruksarbeidere, med tilstedeværelse i 22 av landets departementer, dannet av regionale, departementale og lokale prosesser og organisasjoner, der vi anerkjenner oss selv som arbeiderklasse.

Vi bidrar kollektivt til å imøtekomme menneskehetens ernæringsbehov gjennom vårt arbeid. I denne forstand er våre forslag, ikke bare basert på å løse våre egne behov som bønder. Våre løsningsforslag finnes for å komme ut av krisen vi opplever på landet og i byen, som er et resultat av den kapitalistiske produksjonsmåten.

Mitt navn er Roxana Ortiz og jeg er 28 år gammel, og bor til vanlig i det anerkjente bondeterritoriet Territorio Campesino Agroalimentariodel Macizo. Dette territoriet dekker nordlige Nariño og sørlige Cauca. Jeg er en del av den regionale organisasjonen Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA- en integreringskomité) i den nordlige delen av Nariño, i kommunen San Lorenzo. Organisasjonen CIMA er en del av CNA.

Jeg bidrar aktivt med ulike territorielle oppgaver i både CNA og CIMA. Siden 2023 har jeg vært representant i det nasjonale styret til CNA, og representerer Nariño i styret slik at jeg kan bidra til å påvirke de politiske og organisatoriske beslutninger i CNA for å bygge et verdig liv og folkemakt fra grasrota i territoriene.

I CIMA er jeg en del av ledelsen på fylkesnivå der vi veileder det organisatoriske arbeidet i territoriet innen temaer som kvinner, unge, barn, agroøkologi og miljø, økonomi, menneskerettigheter, konflikt rundt jordrettigheter for bønder.

For tiden er jeg også en del av det regionale ungdomsutvalget til CIMA, som heter Macizo Joven. Her jobber vi blant annet for at barn og unge får bedre kjennskap til og styrker sin bondeidentitet gjennom å lære om kultur, organisering, menneskerettigheter, lederskap, psykososialt arbeid, agroøkologiske og produktive initiativer.

Fra juli 2022 til februar 2024 var jeg president for Comité de Integración del Macizo Colombiano i Nord-Nariño, og jeg er også ansvarlig for den politisk-organisatoriske opplæringen i organisasjonen, og siden juni 2023 til i dag har jeg fått tillit fra organisasjonen til å være talsperson for CNA for Nariño.

Les mer om CNA her.

Rosa Ixchel Pú Tuyuc – Conavigua, Gautemala

Mitt navn er Rosa Ixchel Pu Tuyuc jeg er 25 år gammel, og jeg er Maya Kaqchikel fra fylket Chimaltenango, i den sentrale regionen Iximulwe i Guatemala. Jeg har hatt gleden av å vandre, lære og vokse opp ved siden av min mor innenfor organisasjonen Conavigua.

Noen av de første minnene jeg har handler om at jeg lekte med de andre barna til kvinnene i organisasjonen mens mødrene våre var opptatt med aktiviteter eller møter, slik tilbrakte jeg store deler av barndommen min.

Men min mer bevisste og aktive deltakelse i organisasjonen begynte da jeg var 15 år gammel, og siden den gang har jeg fått utvikle meg takket være all den politiske opplæringen og støtten jeg har mottatt fra organisasjonen, men også fra andre opplæringsinstitusjoner tilknyttet organisasjoner vi jobber tett sammen med. I dag representerer jeg Conavigua i ulike nettverk som Red Mesoamericana de Educación Popular Red ALFORJA og Diálogos en Rebeldía og jobber spesielt med ungdomsorganisasjonen Mojomayas.

Før jeg dro på brigade, var jeg ansvarlig for opplæringa for å styrke Maya Kaqchikel og K'iche-kvinner når det kommer til forsvar av territoriene våre, og politisk og økonomisk styrking av kvinner og unge medlemmer av CONAVIGUA.

I tillegg har jeg bidratt med aktiviteter for opprettholde vårt felles historiske minne fra borgerkrigen i Guatemala sammen med ungdomsorganisasjonen til Conavigua som heter Mojomayas. Her har jeg også bidratt til bygge opp og styrke Mojomayas gjennom rollen min som talsperson.

Gjennom disse og andre ansvarsområder prøver jeg å bidra til CONAVIGUA sitt politiske og organisatoriske arbeid, og dermed gi tilbake alt det organisasjonen har gitt meg. Slik fortsetter alt arbeidet som er gjort av kvinnene som har kommet før oss og for å fortsette å styrke arbeidet vårt for individuelle og kollektive rettigheter til kvinner, urfolk og ungdom. For å styrke arbeidet for å oppnå sannhet og rettferdighet gjennom å fortsette søket etter de fengsla, forsvunnede og kreve rettferdighet for ofrene for folkemordet i Guatemala.

Coordinadora Nacional De Viuadas De Guatemala (CONAVIGUA), er den nasjonale koordineringen av enker i Guatemala. Organisasjonen er formet av mayakvinner og ble til under den væpnede konflikten i 80-tallet. Arbeidet bygger på kampen mot fattigdom, lidelse og diskriminering, spesielt av enkene da det var mye fysisk og seksualisert vold rettet mot dem. Kvinnene organisere seg for å stå opp mot disse utfordringene. De startet med å demonstrere og marsjere lange avstander for å sette lys på alt det kvinnene hadde blitt utsatt for, og for å ansvarliggjøre de som hadde begått dem vold og urett.

I dag er CONAVIGUA tilstede i 11 fylker og 49 kommuner i Guatemala. Organisasjonen jobber for at alle kvinner skal ha rettigheter (både kvinnenes individuelle og kollektive rettigheter), og like muligheter. Deres strategiske mål er å forsvare territorium, kjempe mot oligarkiske strukturer, hvor makten forflyttes mellom familier og rike godseiere, til et demokratisk styresett basert på demokratiske prinsipper. Organisasjonen jobber også med ulike jordbruksreformer, feminisme, myndiggjøring av kvinner utsatt for fysisk og seksualisert vold, matsuverenitet, ungdomsdeltakelse, og kapasitetsbyggingsprosjekter.

For å bli enda mer kjent med CONAVIGUA, sjekk her.

Ønsker du å bli bedre kjent med brigadistene, eller involvere deg i brigadeprosjektet? Ikke nøl med å ta kontakt på brigade@lagnorge.no.

Tags