Kalender
Er du interessert i lære om hva som skjer i Latin Amerika? Kanskje du vil vite mer om hvordan sosiale bevegelser på grasrota kjemper for menneskerettigheter, miljø og jordrettigheter? Eller ønsker du å drive med aktivisme, kunst og politikk?
19. august, kl. 17:00-18:30
LAG Norge
Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscars gate 54. Kultursalen i Kjelleren.
Facebook
Årets konferansetema er Strategier for en bedre verden: Delte kriser – felles løsninger? Mer informasjon om LAGs deltakelse på konferansen kommer så snart programmet til NSF blir lansert.
1. -2. oktober
Norges Sosiale Forum
DOGA
Mer informasjon kommer!
2. oktober, kl. 19:00-21:00
TBA
Ytringsfriheten og menneskerettighetene blir truet og innskrenket i mange land – så også i Nicaragua.
18. oktober, kl. 19:00-21:00
Nicaraguagruppen
Skramsalen, Litteraturhuset i Oslo