Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Norske interesser

Etterforskningen må fortsette

Foreldrene til de 43 savnede studentene i Mexico har ingen tillit til riksadvokatens uttalelse i går. – Hvis saken lukkes nå vil straffefriheten og kriminalisering av sivilsamfunnet i Mexico fortsette, mener Chiapasgruppa i LAG.

Pressemelding: La Adán bli!

Bevissthet Norge-Mexico, Chiapasgruppa og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) krever at den meksikanske studenten Adán Cortés Salas får bli i Norge. Adán straffes av den norske staten for en fredelig handling og hans liv står i fare dersom han returneres til Mexico. Vi overleverer vårt krav sammen over 1200 underskrifter til UDI mandag 15.12.14 08.00

Aksjonist fra nobelseremonien blir hasteutvist fra Norge

Studenten som aksjonerte under nobelprisseremonien med et ”Please, don’t forget Mexico” er i forvaring ved Trandum asylfengsel. Han ser ut til å bli ekspedert ut av Norge i rekordfart.

Pressemelding: Ikke glem Mexico!

Latin-Amerikagruppene, Chiapasgruppa og Bevissthet Norge-Mexico arrangerer en punkt-aksjon til støtte for den Meksikanske studenten Adán Cortés Salas, lørdag 13.12.14 klokken 15.00 ved Nasjonalteateret stasjon. Organisasjonene stiller seg uforstående til behandlingen av den unge aktivisten, og mener Norge må ta ansvar.

Oljefondet støtter ressursran

Samene har vært et forbilde for urfolk andre steder i verden når det gjelder oppnåelse av selvråderett. I Mexico kjemper Zapatistene fortsatt for dette.

Norsk REDDning i Mexico?

Meksikansk miljø-organisasjon mener den norske støtten til REDD i Chiapas er forkastelig fordi det stadig dokumenteres alvorlige brudd på urfolks rettigheter.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.