Oljefondets investeringer i Colombia

Latin-Amerikagruppenes brigadeprosjekt oppholdt seg i sør-vestlige Colombia i hele 2017. Der jobbet vi sammen med urfolk, bønder og afrocolombianere, og ble kjent med norske oljefondsinvesteringer i skogindustrien.

Vi ble vitner til mange av problemene disse investeringene medførte. Da lokale organisasjoner ønsket å dokumentere dette, valgte vi å støtte de. Resultatet ble rapporten «Konsekvenser av skogbruk i kommunene Timbío, Cajibio og Sotará», om norske investeringer i papirindustrien i Colombia.

Vi publiserer et sammendrag av denne rapporten på norsk, hvor vi legger hovedfunnene fra rapporten, og sette kritisk søkelys på hvordan våre oljefondsinvesteringer bidrar til konflikt; i et land hvor vi har investert mye ressurser på å legge til rette for fred.


Les rapporten her Land