Ingen avtale med Honduras

Norge har gjennom EFTA forsøkt å forhandle en frihandelsavtale med Mellom-Amerika. I dag er avtalen konkludert mellom EFTA, Panama og Costa Rica.

Avtalen skulle opprinnelig forhandles med flere av de mellomamerikanske landene, og i august i fjor uttalte Nærings- og handelsdepartementet (NHD) at EFTA var i forhandlingsprosess med Honduras, Guatemala, Panama og Costa Rica. Hondruas og Guatemala var med i forhandlingene fram til sjette og siste runde i februar. 

Latin-Amerikagruppene og flere andre organisasjoner har vært svært kritiske til at Norge skulle inngå i en frihandelsavtale med Honduras. I fjor overleverte LAG et krav signert av flere organisasjoner om at Norge burde reservere seg fra forhandlinger med Honduras, blant annet på grunn av manglende konsekvensutredning, at regjeringen i Honduras er en kuppregjering og at menneskerettssituasjonen er kritisk og at avtalen risikerer å forverre jordsituasjonen i landet.

I dag er altså avtalen signert med bare Panama og Costa Rica. Grunnen til at Honduras og Guatemala ikke er del av avtalen er at de ikke ble enige om alle punkter, i følge NHD. LAG oppfordrer Norge og EFTA til ikke å fortsette forhandlingene med Honduras.