Vi vil leve, ikke overleve

Foto: Twittersiden til Loco_gabi

Foto: Twittersiden til Loco_gabi

8.mars i Latin-Amerika mobiliserte millioner av kvinner til markeringen av den internasjonale kvinnedagen. Sentrale temaer var kvinnedrap og abortkamp.

Millioner av kvinner marsjerte i år i Latin-Amerika på 8.mars for retten til å leve og retten til å bestemme over egen kropp. Latin-Amerika regnes som et av verdens farligste steder for kvinner, der en kvinne blir drept hver andre time, og antall kvinnedrap fortsetter å øke hvert år. Regionen har også noen av de strengeste abortlovene i verden. Dagen var preget av historisk oppmøte og flere sammenstøt mellom demonstranter og politiet rundt om i Latin-Amerika. 

Foto: Twittersiden til Gime86

Santiago, Chile. Foto: Twittersiden til Gime86

Chile

Chile har de siste månedene vært preget av store demonstrasjoner og streiker på grunn av stor ulikhet i landet. Chilenske kvinner benyttet kvinnedagen i år til å blant annet marsjere for en grunnlovsendring og for en prosess de kan være en del av. Etter markeringen kunngjorde arrangøren av 8.mars-demonstrasjonene at det skal ha møtt opp 2 millioner kvinner. Politiet derimot annonserte at det kun skal ha vært 150 000 demonstranter i gatene. Forskjellen mellom disse to estimatene skapte stor kontrovers på sosiale medier. Det ble også rapportert om flere sammenstøt mellom demonstranter og politiet, og flere hundre skadd. 


Foto: Twittersiden til ValJulsPeru

Mexico City, Mexico. Foto: Twittersiden til ValJulsPeru

Mexico

Mexico var preget av store opptøyer rundt kvinnedagen. Landet topper ofte listene over antall kvinnedrap i året i Latin-Amerika. Det var også et sentralt tema på demonstrasjonene på søndag og det ble vist frustrasjon over at det ikke blir gjort mer for å få ned disse tallene. Selv om de fleste som deltok på markeringen demonstrerte på fredelig vis, var det mange unge kvinner som uttrykte at de ikke kunne forholde seg fredelige lenger da de ikke fikk nok oppmerksomhet rundt temaet.


Foto: Twittersiden til loco_gabi

"Jeg tar på meg øreproppene med musikken skrudd av i tilfelle jeg skulle høre skritt. Jeg går usikkert hjem mens jeg ser meg rundt omkring. Biler tuter på meg hele tiden og jeg håper kun å komme hjem i live.» Foto: Twittersiden til loco_gabi

Kvinnedagen gikk over i «En dag uten kvinner» flere steder i Latin-Amerika, men spesielt i Mexico. Mange kvinner tok del i streiken 9.mars, som hadde som hensikt å vise hvor viktige kvinner er i samfunnet og hvorfor man må jobbe med å få ned kvinnedrapene. Det ble rapportert om stengte butikker og skoler mange steder over hele landet.  


Kvinnedrap og abortkamp

Selv om kvinnedrap sto som sentralt tema rundt om i hele Latin-Amerika, var det også mange grønne tørkler å se i markeringene. De grønne tørklene symboliserer kampen for lovlig abort, og noe som det fortsatt kjempes for over hele regionen. Til dags dato er det kun kvinner i Cuba, Guyana, Puerto Rico og Uruguay som har tilgang til lovlig abort.


Foto: Facebookside M-Oslo

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) gikk selv under parolen «NI UNA MENOS. STOPP KVINNEDRAPENE I LATIN-AMERIKA». Det var mange som møtte opp for å støtte latin-amerikanske kvinners rett til å leve, og Lina Alvarez fra M-Oslo holdt en appell nettopp om temaet der hun delte personlige erfaringer på Youngstorget i Oslo.


Foto: Facebookside Fred i Colombia

Demonstranter i Oslo. Foto: Facebookside Fred i Colombia

Vi har også publisert en egen artikkel om 8.mars i Honduras. Den kan leses her.

Land