Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Solenergi

Solenergi

Solenergi har utviklet seg mye siden 1970- tallet. Det er hovedsakelig to måter å produsere elektrisitet fra solenergi på, enten ved hjelp av solceller eller termiske prosesser:

Honduras

Los Prados og Agua Fría (PRODERSSA)

I løpet av de siste ti årene har de norske selskapene Scatec Solar, Norfund og Kommunal Landspensjons-kasse (KLP) investert i to solcelleparkprosjekter i Sør-Honduras: Agua Fría og Los Prados. KLP Norfund Investments eier 60% av solcelleparken Agua Fría og Scatec Solar 40 %. I solcelleparken Los Prados eier KLP Norfund Investments 30% og Scatec Solar 70%. Solcelleparkene utgjør en del av den honduranske regjeringens satsing på fornybare energiprosjekter. Det er inngått 20-årige avtaler for kjøp av energi fra de to norske solcelleparkene til det honduranske nasjonale strømselskapet Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE). Personer i lokalsamfunnene rundt solcelleparkene forteller ommanglende og feilaktig informasjon i forkant av utbyggingene, og at de ikke har fått deltatt i vedtaksprosessene. Ifølge lokale miljøorgaisasjoner og lokalbefolkningen har prosjektene ført til avskogning, tap av land, et økende konfliktnivåog kriminalisering av motstandere av prosjektene.


Argentina:

Solenergiselskapet Scatec Solar og Equinor, tidligere Statoil, har kjøpt solenergiprosjektet Guanizul i Argentina, i 2018.

Norske aktører: