Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Finans

Finans

Finansinstitusjoner er en attraktiv investeringsmulighet med potensial for god finansiell avkastning. Både private investorer og investeringsfond ser nå mot Latin-Amerika der vekstraten er høy og risikoen lavere enn før.
Gruvedrift

Gruvedrift

Allerede tusen år før vår tidsregning drev man med uthenting og foredling av metaller som gull, sølv, kobber og bronse i Latin-Amerika.
Havbruk og fiske

Havbruk og fiske

Havbruk er en raskt voksende sektor i hele verden. Omkring en femtedel av verdens fiskerier finnes i Sør-Amerika.
Landbruk og agroindustri

Landbruk og agroindustri

Store deler av Sør-Amerika preges i dag av storskala industrilandbruk der soya, eukalyptus, bomull og mais er viktige varer.
Olje og gass

Olje og gass

Latin-Amerika er rikt på olje og naturgass, både til lands og vanns. Flere titalls norske selskaper innen olje og tilhørende leverandørindustri er etablert i regionen.
Shipping

Shipping

Brasil har en lang kystlinje og er svært viktig for norske skipsfartsinteresser. Tradisjonelt har også norsk shipping hatt nære forbindelser til Chile.
Solenergi

Solenergi

Solenergi har utviklet seg mye siden 1970- tallet. Det er hovedsakelig to måter å produsere elektrisitet fra solenergi på, enten ved hjelp av solceller eller termiske prosesser:
Telekommunikasjon

Telekommunikasjon

Telekommunikasjon er midler for elektronisk overføring av informasjon som kan være i form av taletelefonsamtaler, data, tekst, bilder eller video.
Vannkraft

Vannkraft

Verden trenger stadig mer energi og behovet er voksende. Energi fra vann og annen fornybar energi er et hett investeringsområde i Latin-Amerika som i 2010 fikk 65 prosent av sin elektrisitet fra vannkraft.
Vareproduksjon og fabrikk

Vareproduksjon og fabrikk

Latin-Amerika er storskala eksportør av landbruksartikler som frukt, soya, mais, bomull og cellulose, samt råvarer som mineraler, tømmer og olje. Regionen er et voksende og stadig mer attraktivt marked for internasjonale investorer som ønsker å produsere varer i nærhet til ressursene og med billig arbeidskraft.
Vindkraft

Vindkraft

Energi fra vind og sol står for en økende del av verdens strømproduksjon, men industrien er fortsatt i startfasen. Lavere kostnader og mer effektive anlegg åpner for inntog av vindmølle- og solcelleparker i nye markeder, som i Mellom-Amerika.