Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Olje og gass

Olje og gass

Latin-Amerika er rikt på olje og naturgass, både til lands og vanns. Flere titalls norske selskaper innen olje og tilhørende leverandørindustri er etablert i regionen.

De største norske investeringene er i Brasil og Venezuela. Venezuela er den viktigste næringsøkonomiske forbindelsen knyttet til oljeutvinning og videreforedling. Venezuela har Sør-Amerikas største olje- og gassreserver, noe som gjør at Venezuela vil forbli et interessant land for norsk næringsliv i årene framover. Statoil har nylig kjøpt seg stort inn i leterettigheter i Uruguay. Norske investorer viser også en økende interesse for oljeforekomster i Chile.

Norske aktører: