Folkelig domstol
Norge: driver vi med etikk eller butikk? Norske investeringer i Latin-Amerika bryter med urfolks- miljø- og menneskerettigheter. Signér oppropet vårt, les om sakene eller se hele den folkelige domstolen her!

Flere norske investeringer er indirekte med på å true livsgrunnlaget til småbønder og urfolk, og skaper grove miljøskader. Oljerørledning på urfolksterritorier i USA, miljøødeleggende eukalyptus i Brasil og vannkraftverk som fordriver lokalbefolkningen er eksempler på prosjekter som bryter med urfolks- og menneskerettigheter med norske penger involvert. Når urfolk og småbønder protesterer mot å bli tvangsflyttet eller fratatt jord, blir de ofte utsatt for trusler, arrestasjoner eller anmeldelser. Hvem er den egentlig kriminelle? En småbonde som forsvarer livsgrunnlaget sitt, eller den norske stat som investerer i selskapet som vil utnytte samme ressurs?

Folkelig domstol

Arrangementet er ferdig, men domstolen fortsetter! Se vitnesbyrdene og ekspertuttalelsene eller les om sakene på nett.