Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Finans

Finans

Finansinstitusjoner er en attraktiv investeringsmulighet med potensial for god finansiell avkastning. Både private investorer og investeringsfond ser nå mot Latin-Amerika der vekstraten er høy og risikoen lavere enn før.

Det norske bistandsinvesteringsfondet Norfund investerer i finansinstitusjoner for å medvirke til effektivisering av finanstjenester til bedrifter og individer som har begrenset tilgang til slike tjenester i dag. Utfordringen med slike investeringer er at man aldri kan være sikker på hvor pengene egentlig ender opp. Finanssektoren i mange latinamerikanske land preges i stor grad av hemmelighold og man kan ende opp med å finansiere en allerede eksisterende elite og deres virksomhet heller enn å løfte befolkningen ut av fattigdom. 

Norske aktører: