Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Foto: Fabio Nascimento

Foto: Fabio Nascimento

Landbruk og agroindustri

Landbruk og agroindustri

Store deler av Sør-Amerika preges i dag av storskala industrilandbruk der soya, eukalyptus, bomull og mais er viktige varer.

Latin-Amerika er nettoeksportør av matvarer. Regionen sto mellem 2012 og 2014 for 16% av verdens mat- og landbruksvareeksport, men bare 4% av importen. Investorer og store selskaper med interesser i jordbruksindustrien ser spesielt til Brasil og Argentina på grunn av landenes store "uutnyttede landområder". Men når det stadig ryddes og tas i bruk nye områder til den ekspanderende industrien, må regnskog, savanne, urfolk, småbønder og biologisk mangfold vike. 

I Brasil eies 75 % av den dyrkbare jorden av tre prosent av befolkningen. Industrijordbruket er eksportrettet og størstedelen av maten som blir konsumert i Latin-Amerikanske hjem blir produsert på små, familiedrevne jordbruk. Industrilandbruket er dessuten den sektoren som er ansvarlig for størstedelen av avskogingen og klimagassutslippene i Latin-Amerika. Norge importerer store mengder soya til bruk i dyrefôr og er tungt involvert i finansieringen av eukalyptusindustrien i Brasil. Samtidig er markedet for kunstgjødsel stort, og norske Yara er en betydningsfull aktør på kunstgjødelsmarkedet med virksomhet i tolv latinamerikanske land. Fresco Norway driver en macademiaplantasje i Paraguay der det også produseres soya, sorghum og kjøtt. 

Norske aktører: