Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Vindkraft

Vindkraft

Energi fra vind og sol står for en økende del av verdens strømproduksjon, men industrien er fortsatt i startfasen. Lavere kostnader og mer effektive anlegg åpner for inntog av vindmølle- og solcelleparker i nye markeder, som i Mellom-Amerika.

I Latin-Amerika har utviklingen av vindkraftprosjekter skutt fart de siste årene og sektoren er spådd å spille en viktig rolle i å møte Latin-Amerikas energibehov i tiden framover. Statkraft driver to vindkraftverk i Brasil. Dette har begynt å vekke norske investorers interesse for sektoren. Norfund lånte penger til utbyggingen av San Antonio vindmøllepark, Guatemalas eneste vindmøllepark som ble ferdigstilt i 2015. En utfordring ved å investere i slike prosjekter ligger i å sørge for at utbyggingen av vindmølleparker medfører positiv utvikling for nærliggende områder, at de berørte blir konsultert i forkant og at prosjektet gjør at større deler av befolkningen får tilgang til elektrisitet.

Honduras

Los Prados og Agua Fría (PRODERSSA)

I løpet av de siste ti årene har de norske selskapene Scatec Solar, Norfund og Kommunal Landspensjons-kasse (KLP) investert i to solcelleparkprosjekter i Sør-Honduras: Agua Fría og Los Prados. KLP Norfund Investments eier 60% av solcelleparken Agua Fría og Scatec Solar 40 %. I solcelleparken Los Prados eier KLP Norfund Investments 30% og Scatec Solar 70%. Solcelleparkene utgjør en del av den honduranske regjeringens satsing på fornybare energiprosjekter. Det er inngått 20-årige avtaler for kjøp av energi fra de to norske solcelleparkene til det honduranske nasjonale strømselskapet Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE). Personer i lokalsamfunnene rundt solcelleparkene forteller om manglende og feilaktig informasjon i forkant av utbyggingene, og at de ikke har fått deltatt i vedtaksprosessene. Ifølge lokale miljøorgaisasjoner og lokalbefolkningen har prosjektene ført til avskogning, tap av land, et økende konfliktnivå og kriminalisering av motstandere av prosjektene.

Argentina:

Solenergiselskapet Scatec Solar og Equinor, tidligere Statoil, har kjøpt solenergiprosjektet Guanizul i Argentina, i 2018.


Norske aktører: