Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Foto: Fabio Nascimento

Foto: Fabio Nascimento

Gruvedrift

Gruvedrift

Allerede tusen år før vår tidsregning drev man med uthenting og foredling av metaller som gull, sølv, kobber og bronse i Latin-Amerika.

Etter at Colombus og hans menn hadde inntatt Karibia og kysten av Mellom-Amerika i 1492 fulgte tallrike kolonister som ble drevet av jakten på  gull og edle metaller. Urbefolkningen ble fordrevet eller utnyttet som slaver i utvinningen av rikdommene. Fortsatt hentes det ut store verdier fra regionen. Viktige eksportmineraler er kobber, jernmalm, tinn, fosfor og edle metaller. Omfanget har økt etter hvert som teknologien har utviklet seg og for utenlandske investorer er gruveindustrien i Latin-Amerika en attraktiv sektor å operere i. Områdene der mineralene finnes er gjerne dekket av sårbar natur og befolkningsgrupper som må vike når rikdommene skal hentes ut. Dette har i århundrer ført til store konflikter. 


I 1970 utgjorde metaller og mineraler 10% av alt materiale uthentet fra Latin-Amerika. I 2009 var tallet 25%. Etter biomasse (som soya, korn, trevirke og fisk) er mineraler fra gruver det stoffet det blir hentet ut mest av fra regionen. En stor andel blir eksportert. I 2012 sto Latin-Amerika for 45% av verdens kobberproduksjon, 50 % av alt sølv, 26% av all molybden, 21% av all sink og 20% av alt gull. Latin-Amerika tiltrekker seg i dag en tredel av alle internasjonale mineralgruveinvesteringer. 

Norske aktører: