Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Havbruk og fiske

Havbruk og fiske

Havbruk er en raskt voksende sektor i hele verden. Omkring en femtedel av verdens fiskerier finnes i Sør-Amerika.

Peru og Chile er blant verdens ledende fiskerinasjoner og tar store fangster i Stillehavet. De norske selskapene Cermaq og Marine Harvest er blant de viktigste aktørene innen fiskeoppdrett i Chile. Austevoll Seafood har virksomhet i Chile og Peru. I Nicaragua har Norfund investert i fiskeforedling (Nicafish).

Norske aktører: