Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Foto: Ingrid Fadnes

Foto: Ingrid Fadnes

Vannkraft

Vannkraft

Verden trenger stadig mer energi og behovet er voksende. Energi fra vann og annen fornybar energi er et hett investeringsområde i Latin-Amerika som i 2010 fikk 65 prosent av sin elektrisitet fra vannkraft.

Norske Statkraft har virksomhet i Chile, Brasil og Peru. I Latin-Amerika er privat eierskap til vannet utbredt og utbygging av vannkraftverk i sårbare områder er ofte kilde til betente og voldelige konflikter mellom energiselskaper, myndigheter og lokalbefolkning. Norfund trakk seg i 2014 ut fra vannkraftselskapet Hidro Santa Cruz i Guatemala grunnet "lokale protester, demonstrasjoner og eskalerende vold i området," men har fortsatt eierskap i Agua Imara i Panama. Statkraft møter stadig motstand fra mapuchesamfunnene sør i Chile grunnet sine planer om å bygge vannkraftverk på deres territorium. 

Norske aktører: