Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Telekommunikasjon

Telekommunikasjon

Telekommunikasjon er midler for elektronisk overføring av informasjon som kan være i form av taletelefonsamtaler, data, tekst, bilder eller video.

Investeringer inkluderer blant annet infrastruktur, oppgradering av nettverk, utvidelse av globale nettverk. Latin-Amerika er et interessant marked for telekommunikasjonsinvestorer.

Norske aktører: