Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Foto: Fabio Nascimento

Foto: Fabio Nascimento

Shipping

Shipping

Brasil har en lang kystlinje og er svært viktig for norske skipsfartsinteresser. Tradisjonelt har også norsk shipping hatt nære forbindelser til Chile.

Når stadig flere råvarer og varer finner veien mellom Latin-Amerika og Europa er shippingselskapene raske til å etablere seg i området. Panama-kanalen er viktig for norsk skipsfart. 14% av alle skip som hvert år går gjennom kanalen er under norsk flagg eller administrert av norsk reder. Norske shippinginteresser i Panama er representert ved Barwil Agencies/Wilhelmsen og UNITOR. 

Norske aktører: