Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Vind- og solenergi

Vind- og solenergi

Energi fra vind og sol står for en økende del av verdens strømproduksjon, men industrien er fortsatt i startfasen. Lavere kostnader og mer effektive anlegg åpner for inntog av vindmølle- og solcelleparker i nye markeder, som i Mellom-Amerika.

I Latin-Amerika har utviklingen av vindkraftprosjekter skutt fart de siste årene og sektoren er spådd å spille en viktig rolle i å møte Latin-Amerikas energibehov i tiden framover. Statkraft driver to vindkraftverk i Brasil. Dette har begynt å vekke norske investorers interesse for sektoren. Norfund lånte penger til utbyggingen av San Antonio vindmøllepark, Guatemalas eneste vindmøllepark som ble ferdigstilt i 2015. En utfordring ved å investere i slike prosjekter ligger i å sørge for at utbyggingen av vindmølleparker medfører positiv utvikling for nærliggende områder, at de berørte blir konsultert i forkant og at prosjektet gjør at større deler av befolkningen får tilgang til elektrisitet. 

Norske aktører: